Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Pri vytváraní európskeho vzdelávacieho priestoru zohrávajú rozhodujúcu úlohu učitelia

26.9.2019

Európska komisia dnes pri príležitosti 2. európskeho samitu o vzdelávaní uverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2019, v ktorom analyzuje vývoj vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ.

Prebieha Európsky týždeň športu 2019

25.9.2019

Od pondelka prebieha už 5. ročník Európskeho týždňa športu (23/9 - 30/9/2019). Po celej Európe, vrátane Slovenska, sa konajú rôzne tematické športové podujatia.

Viac než 100 subjektov sa zaviaže používať do roku 2025 v nových výrobkoch 10 miliónov ton recyklovaných plastov

20.9.2019

Viac ako 100 subjektov z verejného a súkromného sektora zastupujúcich celý hodnotový reťazec plastov dnes podpíše vyhlásenie Aliancie pre plasty v obehovom hospodárstve, ktorým sa majú podporiť dobrovoľné kroky na zabezpečenie dobre fungujúceho trhu EÚ s recyklovanými plastmi.

Komisia schválila systém podpory pre energeticky náročné spoločnosti na Slovensku

20.9.2019

Európska komisia schválila plány slovenskej vlády čiastočne kompenzovať energeticky náročné spoločnosti pre zavedenie vnútroštátneho príplatku na financovanie podpory elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Európski colníci v roku 2018 zadržali falšovaný a možno nebezpečný tovar v hodnote bezmála trištvrte miliardy eur

20.9.2019

Podľa aktuálnych údajov, ktoré zverejnila Európska komisia, sa v roku 2018 zvýšil počet prípadov, keď bol pri dovoze do EÚ zachytený falšovaný tovar.

EÚ organizuje rekordný počet čistení pláží na celom svete, spolupracuje aj s OSN a so Šmolkami

20.9.2019

Na plážach v Európe a vo svete sa zamestnanci EÚ pripájajú k miestnym komunitám pri čistení morského odpadu v rámci kampane #EUBeachCleanUp.

Euro Road Trip - osem mladých ľudí, dve trasy: nasledujúca zastávka Slovensko

12.9.2019

Od 23. augusta do 29. septembra spája projekt životy 8 mladých ľudí. Počas 5-týždňového dobrodružstva spoznajú cestou karavanom vyše 30 regiónov Európy vrátane toho nášho!

Európska komisia a WHO spojili sily na propagáciu prínosov očkovania

12.9.2019

Európska komisia a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dnes v Bruseli spoločne organizujú 1. celosvetový samit o očkovaní.

Spravodlivosť v potravinovom dodávateľskom reťazci: Komisia víta podporu, ktorú členské štáty vyjadrili posilneniu cenovej transparentnosti

12.9.2019

Po zákaze nekalých obchodných praktík a zlepšení podmienok spolupráce výrobcov Komisia v máji predstavila 3. prvok na posilnenie spravodlivosti v potravinovom dodávateľskom reťazci: zintenzívnenie zberu informácií o cenách agropotravinových výrobkov v rôznych fázach dodávateľského reťazca s cieľom zistiť, ako sa ceny určujú.

Únia naďalej vedie celosvetový boj proti zmene klímy

11.9.2019

Európska komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom opätovne potvrdila záväzok EÚ zvýšiť ambície v oblasti klímy.