Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Sucho v Európe: Členské štáty sa dohodli na podporných opatreniach

28.8.2019

Súbor podporných opatrení navrhla Európska komisia, aby odbremenila poľnohospodárov od finančných ťažkostí spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami a aby zvýšila dostupnosť krmiva pre zvieratá.

Plynulejšie cestovanie z východu na západ vďaka cestnému spojeniu v Prešove financovanému z prostriedkov EÚ

23.8.2019

Z Kohézneho fondu sa investuje 278,4 milióna EUR na dokončenie obchvatu Prešova zo západu na juh na slovenskej diaľnici D1. Diaľnica D1 prechádza cez najväčšie mestá krajiny zo západu na východ – cez Bratislavu, Žilinu, Poprad, Prešov, Košice a Michalovce neďaleko hranice s Ukrajinou – a je súčasťou koridoru Rýn – Dunaj transeurópskej dopravnej siete.

Pracovná mobilita umelcov v EÚ

14.8.2019

Dnes sa spúšťa, tretia a zároveň posledná tohtoročná výzva na posielanie žiadostí o podporu z programu i-Portunus.

Eurobarometer - Európania vnímajú stav Európskej únie optimisticky

5.8.2019

Dnes (5.8.2019) Vám prinášame výsledky najnovšieho prieskumu Eurobarometer (EB 91), ktorý prebehol po voľbách do Európskeho parlamentu od 7. júna do 1. júla 2019 vo všetkých 28 krajinách EÚ a piatich kandidátskych krajinách.

Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu

2.8.2019

Európsky parlament v roku 2015 vyhlásil 2. august za „Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu“, s cieľom pripomenúť si 500 000 Rómov – čo v tom čase predstavovalo minimálne štvrtinu celkovej rómskej populácie – ktorí boli zavraždení v nacistami okupovanej Európe.

Komisia zastavila konanie voči Železničnej spoločnosti Slovensko v súvislosti s výkonom inšpekcie

25.7.2019

Dňa 25. septembra 2018 Európska komisia zaslala spoločnosti ZSSK oznámenie námietok, v ktorom ju informovala o svojom predbežnom stanovisku v súvislosti so skutočnosťou, že spoločnosť bránila výkonu inšpekcie podniknutej v júni 2016 v zmysle nariadenia č. 1/2003 o antritrustových pravidlách, a to poskytnutím nesprávnych informácií a vymazaním istých údajov z počítača.

Júlový súbor prípadov nesplnenia povinnosti

25.7.2019

Slovensko je dotknuté vo viacerých oblastiach.

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu: Komisia posudzuje riziká a vyzýva na lepšie vykonávanie pravidiel

24.7.2019

Európska komisia dnes prijme oznámenie a 4 správy, ktoré pomôžu európskym a vnútroštátnym orgánom lepšie zvládať riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

GDPR prináša výsledky

24.7.2019

Európska komisia dnes uverejnila správu, v ktorej sa zaoberá pozitívnym vplyvom pravidiel EÚ na ochranu údajov a možnosťami ďalšieho zlepšenia jeho uplatňovania.

Komisia vydáva usmernenie týkajúce sa účasti uchádzačov z tretích krajín na trhu verejného obstarávania v EÚ

24.7.2019

Toto usmernenie je súčasťou balíka iniciatív Komisie na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, vysokej kvality a rovnakých podmienok na trhoch verejného obstarávania.