Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Posilnenie sociálneho rozmeru

30.5.2018

Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ navrhuje ďalej posilniť sociálny rozmer Únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ktorý je novou verziou Európskeho sociálneho fondu, ako aj prostredníctvom posilneného a účinnejšieho Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF).

181 miliónov EUR na posilnenie boja proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ

30.5.2018

Komisia navrhuje, aby sa v dlhodobom rozpočte EÚ vyčlenilo 181 mil. EUR na podporu členských štátov v ich boji proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ.

Dvojnásobný rozpočet pre Erasmus

30.5.2018

Na sedemročné obdobie 2021 – 2027 navrhuje Európska komisia zdvojnásobiť rozpočet programu Erasmus na 30 miliárd EUR (pôvodný je na úrovni 14,7 miliardy EUR).

Posilňovanie kultúrnych a kreatívnych sektorov v Európe

30.5.2018

Európska komisia navrhuje v budúcom rozpočte zvýšiť objem finančných prostriedkov aj na program Kreatívna Európa (program na koordinovanú a konštruktívnu podporu európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov, ako aj audiovizuálnych diel v celej EÚ) na 1,85 mld. EUR.

Jednoduchšia a pružnejšia Kohézna politika

29.5.2018

Európska komisia dnes navrhla výraznú revíziu pravidiel Kohéznej politiky na programové obdobie 2021 – 2027.

Menej jednorazových plastov = čistejšie moria a oceány

28.5.2018

Keďže objem plastového odpadu v oceánoch a moriach stále narastá, Európska komisia navrhuje nové celoeurópske pravidlá, v ktorých sa zameriava na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov a rybársky výstroj, ktoré spolu tvoria až 70 % morského odpadu v Európe.

Ako je na tom justícia v EÚ? – porovnávací prehľad 2018

28.5.2018

Európska komisia dnes zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície, ktorý porovnáva nezávislosť (vnímanie nezávislosti súdnictva podnikmi a verejnosťou), kvalitu (právna pomoc, súdne poplatky, odborná príprava, a pod.) a efektívnosť (dĺžka konaní, miera vyriešenia prípadov a počet prebiehajúcich prípadov) justičných systémov v členských štátoch EÚ.

Návrh Európskej Komisie na nové opatrenia zamerané na posilnenie bankovej únie a únie kapitálových trhov

24.5.2018

Komisia dnes navrhla nové pravidlá, ktorými sa zavedú trhové riešenia na podporu ďalšej integrácie a diverzifikácie v rámci európskeho finančného sektora, čo povedie k silnejšej a odolnejšej hospodárskej a menovej únii.

Komisia nariadila Gazpromu umožniť v strednej a východnej Európe voľný tok zemného plynu za konkurenčné ceny

24.5.2018

Európska komisia sa rozhodla uložiť spoločnosti Gazprom súbor povinností s cieľom riešiť obavy Komisie týkajúce sa hospodárskej súťaže a umožniť voľný tok zemného plynu za konkurenčné ceny na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch s plynom v prospech európskych spotrebiteľov a podnikov.

Slovenský víťaz ceny LIFE - APUS & NYCTALUS

24.5.2018

Včera 23.5., počas Zeleného týždňa – najväčšieho európskeho podujatia v oblasti životného prostredia – oznámil komisár Karmenu Vella mená víťazov ceny LIFE za roky 2016 a 2017. Medzi deviatimi víťazmi sú projekty zo Slovenska, Belgicka, Grécka, Španielska, Talianska, Rakúska a Poľska. Cenu publika, ktorá je v súlade s tohtoročným zameraním Zeleného týždňa na udržateľné mestá, získal projekt zeleného mesta LIFE, ktorý skúma riešenia na zníženie znečistenia ovzdušia v mestách.