Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Špecifické odporúčania Európskej komisie pre Slovensko

23.5.2018

Dnes Európska komisia prijala balíček k Európskemu semestru, ktorý zahŕňa aj tri špecifické odporúčania pre Slovensko.

Rozpočet EÚ na rok 2019

23.5.2018

Komisia dnes predložila návrh rozpočtu EÚ na rok 2019, v ktorom sa počíta so 166 miliardami EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje zvýšenie o 3 % oproti roku 2018.

Komisia navrhuje nové pravidlá pre OLAF ako pre kľúčového partnera Európskej prokuratúry

23.5.2018

Vytvorenie Európskej prokuratúry (EPPO) predstavuje začiatok novej fázy boja proti podvodom, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ.

Nové iniciatívy v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry

22.5.2018

Európska komisia dnes predstavila súbor opatrení na vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 a posilnenie kultúrneho rozmeru EÚ.

Ako sme na tom s digitálnou ekonomikou?

18.5.2018

Dnes bol zverejnený tohtoročný Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2018.

Zavádzajúce praktiky pri online nákupe telekomunikačných služieb

18.5.2018

Európska komisia a národné orgány na ochranu spotrebiteľa uverejnili výsledky celoeurópskeho skríningu 207 webových lokalít ponúkajúcich telefonovanie v pevnej/mobilnej sieti, či prostredníctvom internetu alebo audio a video streamingu.

Viac na vzdelávanie v núdzových situáciách a počas dlhodobých kríz

18.5.2018

Komisia dnes prijala nový rámec politiky, ktorej cieľom poskytnúť viac finančných prostriedkov v rámci humanitárnej pomoci na vzdelávanie v núdzových a krízových situáciách.

Európa v pohybe: Komisia dokončuje program bezpečnej, čistej a prepojenej mobility

17.5.2018

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič dnes predstavil tretí a posledný súbor opatrení zameraných na modernizáciu európskeho dopravného systému.

Vízová politika EÚ: Komisia modernizuje vízový informačný systém v snahe lepšie zabezpečiť vonkajšie hranice EÚ

16.5.2018

Komisia dnes navrhuje zmodernizovať vízový informačný systém (VIS) – databázu obsahujúcu informácie o osobách, ktoré žiadajú o schengenské víza.

Obnovený program pre výskum a inovácie: Európa má šancu zmeniť budúcnosť

15.5.2018

Komisia dnes predstavuje svoj príspevok do neformálnej diskusie na tému výskumu a inovácií a potrebných krokov na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy, ktorá sa uskutoční 16. mája 2018 v Sofii za prítomnosti hláv štátov a predsedov vlád.