Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Slovensko je už 14 rokov rovnocenným partnerom v prvej lige európskych krajín

2.5.2018

Pred 14 rokmi, 1. mája 2004, sa Slovenská republika stala súčasťou Európskej únie. Spolu s ďalšími deviatimi štátmi sa tak stala súčasťou spoločenstva, v ktorom od jeho vytvorenia vládne najdlhšie obdobie mieru v Európe. Slovensko sa stalo rovnocenným partnerom krajín, ktoré dnes spolu s ním tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú sloboda, demokracia, či solidarita.

Nový rozpočet EÚ - moderný, jednoduchý a flexibilný

2.5.2018

Európska komisia predstavila návrh dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 až 2027, ktorý je vyváženou kombináciou škrtov vo výdavkoch a nových zdrojov.

Pravidlá zaručujúce občanom EÚ ochranu a pomoc od akékoľvek konzulátu EÚ nadobudnú účinnosť

30.4.2018

Od zajtra, 1. mája 2018 môžu občania EÚ žijúci alebo cestujú mimo Európskej únie v prípade potreby využiť konzulárnu ochranu a to aj v prípade, keď v danej krajine nie je zastúpený členský štát, z ktorého pochádzajú.

Komisia zakázala dve nové psychoaktívne látky

30.4.2018

Európska komisia dnes navrhla zákaz dvoch nových psychoaktívnych látok, ktorými sú cyklopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl, v celej Európskej únii.

Prelom v rokovaniach o revízii smernice o audiovizuálnych službách

27.4.2018

Včera 26.4. podvečer prijali Európsky parlament, Rada a Komisia dôležité kroky smerom k politickej dohode o novej smernici o audiovizuálnych mediálnych službách.

Komisia navrhuje celoeurópsky kódex boja proti dezinformáciám na internete

26.4.2018

Komisia dnes navrhla konkrétne opatrenia na boj proti dezinformáciám uverejňovaným online.

Očkovanie: posilnime spoluprácu EÚ v boji proti chorobám, ktorým je možné predchádzať

26.4.2018

Európska komisia dnes zverejnila súbor odporúčaní k posilneniu spolupráce EÚ v boji proti chorobám, ktorým sa dá zabrániť očkovaním.

Online platformy: nové štandardy transparentnosti a spravodlivosti

26.4.2018

Európska komisia dnes navrhuje nové pravidlá pre online platformy, ktoré poskytujú malým podnikom zásadné služby v prostredí digitálnej ekonomiky, ako sú napríklad vyhľadávače.

Umelá inteligencia: podpora inovácií aj etický kódex

25.4.2018

Umelá inteligencia už nepatrí len na stránky vedecko-fantastickej literatúry, stala sa súčasťou nášho každodenného života a v mnohom nám ho aj uľahčuje: pomáha nám v zdravotníckej oblasti – pri určovaní správnej liečby; v doprave – pri znižovaní počtu dopravných nehôd alebo pri boji s klimatickými zmenami, dokonca vie predvídať hrozby kybernetickej bezpečnosti.

Jednoduchšie pravidlá pre obchodné spoločnosti

25.4.2018

Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá pre obchodné spoločnosti s cieľom uľahčiť im zlučovanie, rozdeľovanie alebo presúvanie sa v rámci jednotného trhu. Nové pravidlá zároveň ochránia zamestnanecké práva a zabránia zneužívaniu daňového systému.