Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Zdravotná starostlivosť: ako zvýšiť dostupnosť dát a uľahčiť zdieľanie údajov

25.4.2018

Komisia dnes prichádza so súborom opatrení na zvýšenie dostupnosti údajov v EÚ o zdravotnej starostlivosti.

Ochrana pracovníkov pred chemickými látkami

24.4.2018

Dnes bola za prítomnosti komisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenovej spustená dvojročná komunikačná kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) pod názvom Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.

Celoeurópske pravidlá ochránia informátorov

23.4.2018

Európska komisia dnes navrhla nové celoúniové štandardy ochrany informátorov nahlasujúcich prípady porušenia práva EÚ.

Špeciálny Eurobarometer: žijeme v EÚ spravodlivo?

23.4.2018

Z nového prieskumu vyplýva, že podľa väčšiny Európanov je život vo všeobecnosti spravodlivý, znepokojujú ich však justičné otázky, politické rozhodnutia či príjmová nerovnosť.

Rozhodnutia o azyle v EÚ za rok 2017

19.4.2018

Štatistický úrad EÚ Eurostat dnes zverejnil štatistiky, ktoré ukazujú, že 28 členských štátov Európskej únie udelilo v roku 2017 štatút ochrany 538 000 žiadateľom o azyl, čo predstavuje pokles o takmer 25% v porovnaní s rokom 2016.

Lepšia konkurencieschopnosť maloobchodného sektora

19.4.2018

Maloobchodný sektor je jedným z najväčších odvetví hospodárstva EÚ. Takmer jeden človek z desiatich pracuje v jednom z viac než 3,6 milióna maloobchodných podnikov.

Obchod: Európska komisia navrhuje podpísanie a uzavretie dohôd s Japonskom a Singapurom

18.4.2018

Komisia dnes Rade EÚ (členským štátom) predstavila výsledky rokovaní o dohode o hospodárskom partnerstve s Japonskom a o dohodách o obchode a investíciách so Singapurom. Je to prvý krok na ceste k podpísaniu a uzavretiu týchto dohôd.

Integrácia migrantov: príručka na podporu miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov

18.4.2018

Európska komisia a OECD dnes uverejnili správu, v ktorej identifikujú hlavné výzvy súvisiace s integráciou migrantov a stanovujú konkrétne politické odporúčania na ich riešenie.

Rozširovanie Únie – západný Balkán a Turecko

17.4.2018

Európska komisia dnes prijala každoročný balík týkajúci sa rozširovania, vrátane siedmich správ o jednotlivých krajinách.

Bezpečnostná únia

17.4.2018

Európska komisia dnes prijala ďalšie opatrenia na obmedzenie priestoru, v ktorom operujú teroristi a zločinci. Hlavným cieľom je zabrániť im v plánovaní, financovaní a realizovaní trestnej činnosti.