Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Ochrana pred nelegálnym obsahom na internete

29.9.2017

Komisia predložila 28. septembra usmernenia a zásady pre online platformy v oblasti boja s nelegálnym obsahom v digitálnom prostredí.

Projekty pre regióny

29.9.2017

Do 31. októbra 2017 sa môžu regióny prihlasovať do výziev na dva pilotné projekty, ktoré Európska komisia vypísala s cieľom pomáhať európskym regiónom investovať do nových konkurencieschopných špecializovaných oblastí a zabezpečovaní inovácií, odolnosti a rastu potrebných na využitie prínosov globalizácie.

Dróny: európske pravidlá na ich používanie

29.9.2017

V minulom roku bolo zaznamenaných až 1200 prípadov ohrozenia bezpečnosti súvisiacich s používaním drónov. Európska komisia preto tlačí na rýchlejšie zavedenie celoeurópskych pravidiel na ich používanie.

Zachovanie a posilnenie schengenského priestoru

27.9.2017

V nadväznosti na vyhlásenie v Správe o stave Únie Európska komisia dnes predložila návrhy opatrení na zachovanie a posilnenie schengenského priestoru.

Lepšia migračná a azylová politika EÚ

27.9.2017

Komisia dnes predložila súbor nových iniciatív v oblasti migračnej a azylovej politiky.

Prvé leto bez roamingových poplatkov – Európania oceňujú nové výhody

26.9.2017

Dnes boli zverejnené výsledky bleskového prieskumu Eurobarometra, ktoré ukazujú, že veľká väčšina Európanov vie o výhodách bezplatného roamingu. Od 15. júna 2017 sú roamingové poplatky v EÚ zrušené, čo znamená, že spotrebitelia môžu využívať mobilné služby pri zahraničných cestách po EÚ za domáce ceny. Významný nárast vidieť pri prenose dát, v porovnaní s letom 2016 ide o niekoľkonásobný nárast (3 až 6-násobný).

Dvojaká kvalita potravín: ako účinnejšie zakročiť proti nekalým praktikám

26.9.2017

Európska komisia dnes vydala súbor usmernení k tomu, ako uplatňovať predpisy EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa v prípadoch dvojakej kvality výrobkov. Ide o konkrétne rady, ktoré vnútroštátnym orgánom pomôžu určiť, či spoločnosť porušuje právne predpisy EÚ, keď predáva výrobky dvojakej kvality v rôznych krajinách.

Európsky deň jazykov

25.9.2017

Posledný septembrový utorok (26.9. 2017) oslávime aj na Slovensku Európsky deň jazykov. Hviezdoslavovo námestie v Bratislave sa premení na Uličku jazykov, ktorú navštívia žiaci a študenti škôl z celého regiónu. Pripravený je bohatý program: vystúpenia, kvízy, jazykolamy a v kine Mladosť sa bude premietať séria vtipných krátkych filmov v pôvodnom znení.

Európsky týždeň športu

21.9.2017

V sobotu 23. septembra začína v poradí už tretí Európsky týždeň športu. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoluorganizuje jedno z jeho hlavných podujatí na Slovensku - BRATISLAVA, ŠPORTUJÚCE MESTO.

Spravodlivé zdaňovanie digitálnych spoločností

21.9.2017

Dnes Európska komisia spustila agendu na zaistenie férového zdaňovania spoločností v oblasti digitálneho hospodárstva. Formou Oznámenia sú zadefinované prvé kroky k legislatívnemu návrhu európskych pravidiel na zdaňovanie ziskov v digitálnej ekonomike. Tieto pravidlá by mali uzrieť svetlo sveta už na jar 2018. Dnešné oznámenie zohľadňuje aj medzinárodné snahy v tejto oblasti na úrovni G20 a OECD.