Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Verejná konzultácia – falšovanie a pirátstvo

22.1.2018

Európska komisia dnes spustila verejnú konzultáciu na vytvorenie prvého celosvetového kontrolného zoznamu týkajúceho sa falšovania a pirátstva. Cieľom je identifikovať trhy mimo EÚ, kde sú falšovanie, pirátstvo a iné formy zneužívania duševného vlastníctva bežnou praxou.

Verejná konzultácia - rozvoj vidieka

22.1.2018

Dnes začína aj verejná konzultácia, v ktorej môžu občania a zainteresované strany vyjadriť svoje názory a skúsenosti na fungovanie programov rozvoja vidieka realizovaných v období 2007 až 2013. Hlavným cieľom je získať celkový obraz o silných a slabých stránkach politiky rozvoja vidieka v kontexte príprav na zjednodušenie a modernizáciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Nenávistné prejavy na internete – pridávajú sa ďalšie platformy, viac odstránených nezákonných prejavov

19.1.2018

V máji 2016 sa spoločnosti Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft zaviazali v Kódexe správania pre boj proti nenávistným prejavom na internete bojovať proti šíreniu nenávistného obsahu v Európe. Dnes sa ku Kódexu pridali aj spoločnosti Instagram a Google+.

Obchodné systémy EÚ podporujú hospodársky rozvoj aj ľudské práva

19.1.2018

Spoločné systémy colných úľav Európskej únie majú pozitívny vplyv na hospodárstva rozvojových krajín, vyplýva to zo spoločnej správy Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Nové pravidlá v oblasti DPH – viac voľnosti a menej byrokracie

18.1.2018

Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá, vďaka ktorým budú mať členské štáty viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH, čo im umožní vytvoriť priaznivejšie daňové prostredie pre rast malých a stredných podnikov. Prispejú k vzniku jednotného európskeho priestoru v oblasti DPH, ale aj k odstraňovaniu podvodov s DPH v Únii, ktoré predstavujú straty až 50 miliárd eur.

Európsky rozmer vzdelávania

17.1.2018

V nadväznosti na závery samitu v Göteborgu Európska komisia dnes prijala tri iniciatívy s cieľom zmierniť sociálno-ekonomické nerovnosti, posilniť digitálne zručnosti a dodať vzdelávaniu potrebný európsky rozmer.

Menej plastov = zdravšia planéta

16.1.2018

Dnes bola prijatá vôbec prvá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá významne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. Táto plastová stratégia zmení spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú, tak aby sme prešli na fungujúce obehové hospodárstvo.

Bojujeme s falošnými správami

15.1.2018

Dnes dopoludnia sa konalo prvé stretnutie Expertnej skupiny na vysokej úrovni zameranej na hľadanie čo najúčinnejších spôsobov boja s falošnými správami a online dezinformáciami. Členmi skupiny sú predstavitelia online platforiem, mediálnych organizácií, občianskej spoločnosti, ale aj novinári či akademici.

Lacnejšie, bezpečnejšie a modernejšie elektronické platby

12.1.2018

Už túto sobotu, 13. januára 2018, vstúpia do platnosti nové pravidlá, vďaka ktorým budú elektronické platby za tovary a služby v obchodoch a online lacnejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie.

Väčšia podpora propagácie európskych poľnohospodárskych výrobkov

12.1.2018

Komisia poskytne v tomto roku 169 miliónov Eur na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ, čo je o 27 miliónov viac ako v roku 2017.