Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Prípravy na brexit bez dohody: krízové opatrenia týkajúce sa š programu Erasmus+, pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia a rozpočtu EÚ

30.1.2019

Európska komisia v reakcii na zvyšujúce sa riziko, že Spojené kráľovstvo 30. marca tohto roku opustí EÚ bez dohody (tzv. scenár bez dohody), dnes prijala poslednú sériu krízových návrhov, ktoré sa týkajú programu Erasmus+, koordinácie sociálneho zabezpečenia a rozpočtu EÚ.

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií: Komisia vyzýva signatárov, aby zintenzívnili úsilie

30.1.2019

Európska komisia uverejnila prvé správy signatárov kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, ktorý bol podpísaný v októbri 2018. Komisia síce víta dosiahnutý pokrok, no signatárov tiež vyzýva, aby zintenzívnili úsilie v rámci príprav na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019.

Komisia predkladá diskusný dokument Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030

30.1.2019

V rámci diskusie o budúcnosti Európy, ktorá sa začala bielou knihou Komisie z 1. marca 2017, Komisia dnes uverejňuje diskusný dokument z názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030.

Majetkové pomery medzinárodných párov v Európe: od dnes platia nové pravidlá v 18 členských štátoch

29.1.2019

Dnešným dňom začínajú platiť nariadenia EÚ, ktoré objasňujú pravidlá pre majetkové režimy medzinárodných manželských párov alebo registrovaných partnerstiev.

Spoločné vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa, podpredsedu Ansipa a komisárok Jourovej a Gabrielovej pri príležitosti Dňa ochrany údajov

28.1.2019

V pondelok 28. januára je Deň ochrany údajov. Pri tejto príležitosti vydali spoločné vyhlásenie prvý podpredseda EK Frans Timmermans, podpredseda Andrus Ansip a komisárky Věra Jourová a Maria Gabriel.

Rok 2017 bol ďalším rekordným rokom pre program Erasmus+

24.1.2019

Európska komisia dnes uverejnila svoju výročnú správu o programe Erasmus+, z ktorej vyplýva, že sa na ňom zúčastňuje viac ľudí než kedykoľvek predtým, počet podporovaných projektov rastie a Erasmus+ sa stáva inkluzívnejším a posilňuje sa aj jeho medzinárodný rozmer. V roku 2017 investovala EÚ do tohto programu rekordných 2,6 miliardy EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 13 %.

Indexácia rodinných dávok: Komisia začína postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Rakúsku

24.1.2019

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Rakúsku formálnu výzvu. Výzva sa týka nových právnych predpisov, podľa ktorých sa občanom EÚ pracujúcim v Rakúsku indexujú rodinné dávky a daňové úľavy, ak majú ich deti bydlisko v zahraničí.

Dva krízové scenáre na zmiernenie dôsledkov brexitu „bez dohody“ na politiku EÚ v oblasti rybárstva

23.1.2019

Vzhľadom na pretrvávajúce neistoty súvisiace s ratifikáciou dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ dnes Komisia prijala 2 legislatívne návrhy na zmiernenie výrazného vplyvu, ktoré by mal „scenár bez dohody“ na politiku EÚ v oblasti rybárstva.

Riziká, ktoré pre EÚ predstavujú systémy občianstva a pobytu pre investorov

23.1.2019

Komisia po prvýkrát predložila komplexnú správu o systémoch udeľovania občianstva a pobytu pre investorov. V správe sa uvádzajú existujúce postupy a identifikujú určité riziká vyplývajúce pre EÚ.

Vznikol najväčší priestor pre bezpečný tok údajov na svete

23.1.2019

Komisia dnes prijala rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa Japonska, ktoré umožní voľný pohyb osobných údajov medzi hospodárstvom Únie a Japonska so zárukami dôkladnej ochrany.