Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Členské štáty sa dohodli o náhradnom cestovnom doklade EÚ

19.6.2019

Európska komisia privítala konečné schválenie svojho návrhu na vytvorenie moderného náhradného cestovného dokladu EÚ zo strany ministrov členských štátov.

Komisia vyzýva členské štáty, aby prijali ambicióznejšie plány na vykonanie Parížskej dohody

18.6.2019

EÚ je prvou veľkou ekonomikou, ktorá zaviedla právne záväzný rámec na splnenie svojich záväzkov podľa Parížskej dohody, a členské štáty teraz po prvý raz vypracovali návrhy integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy (NPEK).

Vďaka iniciatíve EÚ sa po roku zlepšilo hospodárstvo a každodenný život v Prešovskom kraji

18.6.2019

Európska komisia dnes hodnotí 1. rok vykonávania iniciatívy Catching-up Regions (Dobiehajúce regióny) v Prešovskom kraji.

Ako je na tom EÚ v oblasti inovácií?

17.6.2019

V júni 2018 a v marci 2019 Európska rada vo svojej výzve uviedla, že Európa potrebuje zvýšiť svoje inovačné schopnosti, ak chce konkurovať na svetových trhoch, udržať si európsky spôsob života a zlepšiť ho.

Prekážky obchodu: EÚ pokračuje v otváraní vývozných trhov pre európske firmy

17.6.2019

Európska komisia dnes zverejnila správu, v ktorej potvrdzuje, že európske spoločnosti čelia na zahraničných trhoch čoraz väčšiemu počtu prekážok.

Európsky orgán práce bude na Slovensku

13.6.2019

Dnes (13. júna 2019), tesne pred zasadnutím Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, na ktorom ministri formálne schvália nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce, sa členské štáty dohodli na tom, že sídlom Európskeho orgánu práce bude Bratislava.

Finále vedomostnej súťaže „Mladý Európan 2019“

13.6.2019

Dnes (13. júna) sa v Košiciach uskutočnilo finále 14. ročníka vedomostnej súťaže "Mladý Európan", ako aj finále súťaže Mladý digitálny Európan.

Rok od zavedenia GDPR: 73% Európanov počulo aspoň o jednom zo svojich práv

13.6.2019

Na dnešnom hodnotiacom podujatí pri príležitosti prvého roka uplatňovania všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) Európska komisia uverejnila výsledky osobitného prieskumu Eurobarometra o ochrane údajov.

Rozpočet EÚ 2021- 2027: Komisia vyzýva lídrov členských krajín, aby stanovili plán na dosiahnutie dohody do jesene

13.6.2019

Európska komisia pred zasadnutím Európskej rady 20. a 21. júna vyzýva vedúcich predstaviteľov, aby sa snažili napredovať v rokovaniach o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na obdobie rokov 2021 – 2027, aby sa rozpočtová dohoda mohla dosiahnuť do jesene 2019.

Ako napreduje prehlbovanie hospodárskej a menovej únie?

12.6.2019

V priebehu štyroch rokov od uverejnenia správy piatich predsedov sa zaznamenal výrazný pokrok pri posilňovaní priestoru s jednotnou menou a odolnosti hospodárskej a menovej únie v Európe.