Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Týždeň odborných zručností

20.11.2017

Dnes začal v poradí už druhý Európsky týždeň odborných zručností. Ide o iniciatívu s cieľom inšpirovať ľudí aby čo najlepšie využívali a zlepšovali svoj talent a schopnosti prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy.

Sociálna ochrana pre všetkých

20.11.2017

Komisia dnes začala druhé kolo rokovaní s odbormi a zamestnávateľskými organizáciami na úrovni EÚ o tom, ako podporiť prístup k sociálnej ochrane pre všetkých ľudí v zamestnaní a ľudí samostatne zárobkovo činných.

Najúspešnejšími Euroškolákmi sa tento rok stali gymnazisti z Nového Mesta nad Váhom

15.11.2017

Dňa 14. novembra 2017 o 10:00h sa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v Kongresovej sále uskutočnil už štvrtý ročník vedomostnej súťaže o Európskej únii s názvom Euroškolák 2017 pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií Trenčianskeho kraja.

Rezistencia voči antibiotikám je jednou z najväčších hrozieb pre celosvetové zdravie, pripomeňme si to aj dnes

15.11.2017

Dnes si pripomíname 10. výročie Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách. Snažíme sa tak zvýšiť informovanosti o antimikrobiálnej rezistencii (AMR) – jednej z najväčších hrozieb pre celosvetové zdravie.

Výsledky v oblasti migrácie: pomaly opúšťame krízový režim

15.11.2017

Riešenie hlavných príčin migrácie a záchrana životov, solidarita a podpora EÚ zameraná na utečencov a hostiteľské krajiny, dosahovanie výsledkov v oblasti návratu a readmisie, či ďalšie kroky smerom k lepšej migračnej a azylovej politike EÚ. Európska komisia a vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová dnes zhrnuli dosiahnutý pokrok v migračných otázkach a načrtli kroky, ktoré je ešte potrebné podniknúť.

EK zriadila osobitnú skupinu: preskúma, aké kompetencie možno vrátiť členským štátom

14.11.2017

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes oficiálne vytvoril osobitnú skupinu, ktorej úlohou bude identifikovať oblasti, v ktorých by bolo možné prácu delegovať späť na členské štáty, prípadne im ju definitívne vrátiť, ako aj hľadať spôsoby na lepšie zapojenie regionálnych a miestnych orgánov do tvorby a uskutočňovania politík EÚ.

Vízia vzdelávania naprieč EÚ do roku 2025

14.11.2017

Vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 je súčasťou predstavy EK o tom, ako viac spolupracovať v oblasti vzdelávania.

Nový vedúci Zastúpenia EK na Slovensku

14.11.2017

Európska komisia dnes vymenovala Ladislava Miku za nového vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave.

Bojujeme proti falošným správam: verejná konzultácia a expertná skupina

13.11.2017

Európska komisia dnes spustila verejnú konzultáciu zameranú na falošné správy a online dezinformácie a plánuje založiť aj expertnú skupinu na vysokej úrovni . Výsledky týchto krokov prispejú k vzniku celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá má byť predložená na jar 2018.

Jesenná hospodárska prognóza

9.11.2017

Dnes zverejnila Európska komisia svoju jesennú hospodársku prognózu pre nadchádzajúce obdobie.