Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Rok a pol od zrušenia roamingu: viac voláme aj dátujeme zo zahraničia

14.12.2018

Podľa priebežnej správy Európskej komisie o účinkoch ukončenia roamingových poplatkov 15. júna 2017 Európania svoje digitálne práva najviac využili na cestách v EÚ a v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Rola online trhovísk pri výbere DPH a v boji proti daňovým podvodom

11.12.2018

Komisia predstavila nové opatrenia, ktoré pripravia pôdu pre hladký prechod na nové pravidlá pre DPH pri elektronickom obchodovaní, platné od januára 2021.

Pokrok v oblasti bezpečnosti

11.12.2018

Komisia predložila správu o pokroku dosiahnutom pri budovaní bezpečnostnej únie.

Dohoda o posilnení kybernetickej bezpečnosti

11.12.2018

Európsky parlament, Rada a Európska komisia dospeli k politickej dohode v súvislosti s právnym aktom o kybernetickej bezpečnosti, ktorým sa posilňuje mandát agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, ENISA).

Podľa prieskumu v Európe rastie antisemitizmus

11.12.2018

Nový prieskum Európskej agentúry pre základné práva odhaľuje, že 9 z 10 európskych Židov má pocit, že antisemitizmus za posledných 5 rokov zosilnel.

Členské štáty a Komisia budú spolupracovať na vývoji európskej umelej inteligencie

7.12.2018

Komisia dnes v rámci svojej stratégie týkajúcej sa umelej inteligencie (z apríla 2018) predstavila koordinovaný plán, ktorý vypracovala s členskými štátmi na podporu rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe.
Zapoj sa do predvianočnej fotosúťaže a vyhraj tablet!

Zapoj sa do predvianočnej fotosúťaže a vyhraj tablet!

6.12.2018

Zapoj sa do fotosúťaže s Europe Direct Trenčín a vyhraj tablet alebo elektronickú čítačku kníh.

Pomáhame Ježiškovi: Bezpečné výrobky pod stromčekom

6.12.2018

Na deň svätého Mikuláša, menej ako dva týždne pred Vianocami, predstavila komisárka Jourová výsledky testovania hračiek a vianočných svetielok.

EÚ intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám

5.12.2018

EÚ dnes prezentovala akčný plán, na základe ktorého intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám v Európe aj za jej hranicami.

Komisia navrhuje, ako ešte väčšmi posilniť globálnu úlohu eura

5.12.2018

Jednotná mena euro má strategický význam a je potrebné zabezpečiť, aby mohla zohrávať na medzinárodnej scéne plnohodnotnú úlohu.