Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Rezistencia voči antibiotikám je jednou z najväčších hrozieb pre celosvetové zdravie, pripomeňme si to aj dnes

15.11.2017

Dnes si pripomíname 10. výročie Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách. Snažíme sa tak zvýšiť informovanosti o antimikrobiálnej rezistencii (AMR) – jednej z najväčších hrozieb pre celosvetové zdravie.

Výsledky v oblasti migrácie: pomaly opúšťame krízový režim

15.11.2017

Riešenie hlavných príčin migrácie a záchrana životov, solidarita a podpora EÚ zameraná na utečencov a hostiteľské krajiny, dosahovanie výsledkov v oblasti návratu a readmisie, či ďalšie kroky smerom k lepšej migračnej a azylovej politike EÚ. Európska komisia a vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová dnes zhrnuli dosiahnutý pokrok v migračných otázkach a načrtli kroky, ktoré je ešte potrebné podniknúť.

EK zriadila osobitnú skupinu: preskúma, aké kompetencie možno vrátiť členským štátom

14.11.2017

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes oficiálne vytvoril osobitnú skupinu, ktorej úlohou bude identifikovať oblasti, v ktorých by bolo možné prácu delegovať späť na členské štáty, prípadne im ju definitívne vrátiť, ako aj hľadať spôsoby na lepšie zapojenie regionálnych a miestnych orgánov do tvorby a uskutočňovania politík EÚ.

Vízia vzdelávania naprieč EÚ do roku 2025

14.11.2017

Vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 je súčasťou predstavy EK o tom, ako viac spolupracovať v oblasti vzdelávania.

Nový vedúci Zastúpenia EK na Slovensku

14.11.2017

Európska komisia dnes vymenovala Ladislava Miku za nového vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave.

Bojujeme proti falošným správam: verejná konzultácia a expertná skupina

13.11.2017

Európska komisia dnes spustila verejnú konzultáciu zameranú na falošné správy a online dezinformácie a plánuje založiť aj expertnú skupinu na vysokej úrovni . Výsledky týchto krokov prispejú k vzniku celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá má byť predložená na jar 2018.

Jesenná hospodárska prognóza

9.11.2017

Dnes zverejnila Európska komisia svoju jesennú hospodársku prognózu pre nadchádzajúce obdobie.

Ako sme na tom so vzdelávaním v EÚ?

9.11.2017

Európska komisia dnes predstavila „Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2017”, ktorý mapuje vývoj v tejto oblasti v členských štátoch Európskej únie.

8.ročník podujatia Open Days v Europe Direct

8.11.2017

Štúdium v zahraničí, dobrovoľnícke aktivity, Európsky parlament a štúdium cudzích jazykov boli hlavnými témami 8.ročníka podujatia Open Days v Europe Direct

EÚ na ceste k čistej mobilite

8.11.2017

Európska komisia dnes v rámci očakávaného "dopravného balíčka" navrhla opatrenia, ktoré urýchlia prechod k vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami. Boli navrhnuté aj nové ciele priemerných emisií CO2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2025, resp. 2030.