Novinky | Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Galileo štartuje!

14.12.2016

Už zajtra (15. decembra) začne európsky systém satelitnej navigácie Galileo ponúkať prvé služby orgánom verejnej správy, podnikom a občanom.

Revízia pravidiel EÚ v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia

13.12.2016

Koordinácia pravidiel sociálneho zabezpečenia na úrovni EÚ je nevyhnutná pre existenciu voľného pohybu osôb. Práve tieto pravidlá sa starajú o to, že neprídete o sociálnu ochranu, keď sa presťahujete do iného členského štátu.

Zdravšie rastliny

13.12.2016

Vstupujú do platnosti pravidlá na lepšiu ochranu pred rastlinnými škodcami, plne sa začnú uplatňovať od 13. decembra 2019.

Vianočné srdce Zelenej župy

9.12.2016

Už od pondelka 5.decembra na Trenčianskej župe hrajú koledy a svieti vianočný stromček. Spoločne ho ozdobili klienti zariadenia Čistá Duša Trenčín s trenčianskym županom Jaroslavom Baškom a deťmi zo Základnej školy na Bezručovej ulici v Trenčíne.

Maastrichtská zmluva oslavuje štvrťstoročie: Európa sa nerozpadá, odkazuje predseda Európskej komisie Juncker

9.12.2016

Pri príležitosti 25. výročia Maastrichtskej zmluvy dnes predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prejav na Maastrichtskej univerzite.

Koľko ľudí v EÚ dostáva nízke mzdy + hodinové mzdy v jednotlivých štátoch

9.12.2016

Podiel pracovníkov s nízkymi mzdami bol v EÚ v roku 2014 na úrovni 17,2 %.

EK zverejnila dve hodnotiace správy v oblasti migrácie

8.12.2016

V štvrtej hodnotiacej správe týkajúcej sa implementácie dohody medzi EÚ a Tureckom je zhrnutý pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť od jej prijatia 20.marca tohto roku. Podľa správy implementácia napreduje, stále však čelí viacerým výzvam.

Ako lepšie bojovať proti podvodom s cestovnými dokladmi?

8.12.2016

Európska komisia dnes prijala akčný plán, v ktorom sa stanovujú konkrétne opatrenia a jasné odporúčania pre členské štáty na zlepšenie zabezpečenia cestovných dokladov.

Nový návrh Komisie: Dátové služby v celej EÚ bez poplatkov navyše

8.12.2016

Po intenzívnych diskusiách s Európskym parlamentom, členskými štátmi, partnermi a zástupcami spotrebiteľov, regulátorov a operátorov včera Európska komisia predstavila nový návrh pravidiel, ktoré dopĺňajú zámer Komisie zrušiť roamingové poplatky v rámci EÚ 15. júna 2017.

Komisia zahajuje činnosť európskeho zboru solidarity

7.12.2016

Európska komisia dnes zriadila európsky zbor solidarity – iba dva mesiace po tom, ako to predseda Juncker avizoval a ako prvý konkrétny výsledok priorít činnosti uvedených v tzv. bratislavskom pláne.