Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Oznámenie o prípravách na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

19.7.2018

Európska komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom opisuje prebiehajúcu prácu, ktorá má zaistiť pripravenosť na všetky scenáre odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.

Únia kapitálových trhov: Komisia poskytuje usmernenie týkajúce sa ochrany cezhraničných investícií EÚ

19.7.2018

Cieľom usmernenia je posilniť podnikateľské prostredie pre investorov z EÚ a pomôcť im pri uplatňovaní svojich práv pred vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy a súdmi, ako aj členským štátom pri ochrane verejného záujmu v súlade s právom Únie.

Junckerov plán presiahol pôvodný investičný cieľ vo výške 315 miliárd EUR

18.7.2018

Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) splnili svoj záväzok zmobilizovať 315 miliárd EUR vo forme dodatočných investícií v rámci Investičného plánu pre Európu (Junckerovho plánu). S podporou rozpočtovej záruky Európskej únie a z vlastných zdrojov skupiny EIB bolo schválených 898 operácií, v prípade ktorých sa očakáva spustenie investícií vo výške 335 miliárd EUR v 28 členských štátoch EÚ.

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu s názvom „Trvalé občianstvo Európskej únie“

18.7.2018

Kolégium komisárov dnes rozhodlo o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „Trvalé občianstvo Európskej únie“.

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu „Zastavme hladovanie 8 % európskeho obyvateľstva“

18.7.2018

Kolégium komisárov sa dnes rozhodlo zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Zastavme hladovanie 8 % európskeho obyvateľstva“.

Samit EÚ – Japonsko - významný moment pre obchod a spoluprácu

17.7.2018

Dnes (17. júla) sa v Tokiu uskutočnil 25. samit EÚ a Japonska, na ktorom vedúci predstavitelia podpísali dve prelomové dohody – Dohodu o strategickom partnerstve a Dohodu o hospodárskom partnerstve, ktoré výrazne posilnia obojstranné vzťahy.

Posúdenie opatrení spoločnosti Volkswagen po Dieselgate

17.7.2018

Dnes boli zverejnené závery týkajúce sa zvolávania 8,5 milióna automobilov, ku ktorému pristúpila v Európskej únii skupina Volkswagen po škandále „Dieselgate“.

Ochrana spotrebiteľa: Airbnb má dodržiavať predpisy EÚ

16.7.2018

Orgány na ochranu spotrebiteľa v EÚ a Európska komisia spoločne požiadali spoločnosť Airbnb, aby poskytovala transparentné informácie o cenách a zladila svoje zmluvné podmienky s predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Priebežná letná hospodárska prognóza 2018: rast pretrváva aj napriek väčšej neistote

12.7.2018

Podľa tejto prognózy sa dynamika rastu v EÚ ešte mierne posilní. Európa a Slovensko stále ekonomicky rastú.