Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Európska iniciatíva občanov: „Žiadajme inteligentnejšiu reguláciu vapingu!“

12.2.2019

Európska komisia dnes rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov žiadajúcu inteligentnejšiu reguláciu vapingu (fajčenie elektronických cigariet).

Pripravenosť na brexit: Európska komisia prijala krízové opatrenie (brexit bez dohody) v oblasti železničnej bezpečnosti a prepojenosti

12.2.2019

Európska komisia v reakcii na zvyšujúce sa riziko, že Spojené kráľovstvo 30. marca tohto roku opustí EÚ bez dohody (tzv. scenár bez dohody), dnes prijala návrh na zmiernenie významného vplyvu, ktorý by takýto scenár mal na železničnú dopravu a prepojenie medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Zimná hospodárska prognóza 2019

7.2.2019

V roku 2019 bude európske hospodárstvo podľa prognózy rásť už siedmy rok po sebe, pričom rast sa očakáva v každom členskom štáte.

Slovenská víťazka európskej prekladateľskej súťaže pre mladých - Sofia Gregorová zo Súkromného gymnázia v Lučenci

4.2.2019

Európska komisia dnes oznámila mená autorov najlepších 28 prekladov textov venovaných téme Európskeho roka kultúrneho dedičstva v rámci súťaže Juvenes Translatores (z latinčiny „mladí prekladatelia“), ktorú organizuje každý rok pre žiakov stredných škôl.

Boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete – kódex správania EÚ prináša výsledky

4.2.2019

Zo štvrtého hodnotenia kódexu správania EÚ vyplýva, že táto iniciatíva Komisie je úspešná.

EÚ a Japonsko – obchodná dohoda otvára novú éru vzťahov

31.1.2019

Zajtra, 1. februára 2019 nadobudne platnosť Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (EPA).

Prípravy na brexit bez dohody: krízové opatrenia týkajúce sa š programu Erasmus+, pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia a rozpočtu EÚ

30.1.2019

Európska komisia v reakcii na zvyšujúce sa riziko, že Spojené kráľovstvo 30. marca tohto roku opustí EÚ bez dohody (tzv. scenár bez dohody), dnes prijala poslednú sériu krízových návrhov, ktoré sa týkajú programu Erasmus+, koordinácie sociálneho zabezpečenia a rozpočtu EÚ.

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií: Komisia vyzýva signatárov, aby zintenzívnili úsilie

30.1.2019

Európska komisia uverejnila prvé správy signatárov kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, ktorý bol podpísaný v októbri 2018. Komisia síce víta dosiahnutý pokrok, no signatárov tiež vyzýva, aby zintenzívnili úsilie v rámci príprav na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019.

Komisia predkladá diskusný dokument Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030

30.1.2019

V rámci diskusie o budúcnosti Európy, ktorá sa začala bielou knihou Komisie z 1. marca 2017, Komisia dnes uverejňuje diskusný dokument z názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030.

Majetkové pomery medzinárodných párov v Európe: od dnes platia nové pravidlá v 18 členských štátoch

29.1.2019

Dnešným dňom začínajú platiť nariadenia EÚ, ktoré objasňujú pravidlá pre majetkové režimy medzinárodných manželských párov alebo registrovaných partnerstiev.