Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Spoločné vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa, podpredsedu Ansipa a komisárok Jourovej a Gabrielovej pri príležitosti Dňa ochrany údajov

28.1.2019

V pondelok 28. januára je Deň ochrany údajov. Pri tejto príležitosti vydali spoločné vyhlásenie prvý podpredseda EK Frans Timmermans, podpredseda Andrus Ansip a komisárky Věra Jourová a Maria Gabriel.

Rok 2017 bol ďalším rekordným rokom pre program Erasmus+

24.1.2019

Európska komisia dnes uverejnila svoju výročnú správu o programe Erasmus+, z ktorej vyplýva, že sa na ňom zúčastňuje viac ľudí než kedykoľvek predtým, počet podporovaných projektov rastie a Erasmus+ sa stáva inkluzívnejším a posilňuje sa aj jeho medzinárodný rozmer. V roku 2017 investovala EÚ do tohto programu rekordných 2,6 miliardy EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 13 %.

Indexácia rodinných dávok: Komisia začína postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Rakúsku

24.1.2019

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Rakúsku formálnu výzvu. Výzva sa týka nových právnych predpisov, podľa ktorých sa občanom EÚ pracujúcim v Rakúsku indexujú rodinné dávky a daňové úľavy, ak majú ich deti bydlisko v zahraničí.

Dva krízové scenáre na zmiernenie dôsledkov brexitu „bez dohody“ na politiku EÚ v oblasti rybárstva

23.1.2019

Vzhľadom na pretrvávajúce neistoty súvisiace s ratifikáciou dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ dnes Komisia prijala 2 legislatívne návrhy na zmiernenie výrazného vplyvu, ktoré by mal „scenár bez dohody“ na politiku EÚ v oblasti rybárstva.

Riziká, ktoré pre EÚ predstavujú systémy občianstva a pobytu pre investorov

23.1.2019

Komisia po prvýkrát predložila komplexnú správu o systémoch udeľovania občianstva a pobytu pre investorov. V správe sa uvádzajú existujúce postupy a identifikujú určité riziká vyplývajúce pre EÚ.

Vznikol najväčší priestor pre bezpečný tok údajov na svete

23.1.2019

Komisia dnes prijala rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa Japonska, ktoré umožní voľný pohyb osobných údajov medzi hospodárstvom Únie a Japonska so zárukami dôkladnej ochrany.

Aktuálne výsledky prieskumu Eurobarometra o antisemitizme v Európe

22.1.2019

27. január je vyhlásený za Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu. Je to deň, keď pred 74 rokmi spojenecké sily oslobodili koncentračný tábor Osvienčim-Birkenau.

JUNIOR INTERNET hľadá online talenty

22.1.2019

Na súťaž Junior Internet 2019 pozýva AMAVET všetkých nadšencov internetu a programovania.

Diskusia o zefektívnení a demokratizácii rozhodovania o daňovej politike EÚ sa začala

15.1.2019

Komisia dnes otvorila diskusiu o reforme rozhodovania v oblasti daňovej politiky EÚ.

DiscoverEU: poukazy na cestovanie po EÚ získalo ďalších 14 500 mladých ľudí

14.1.2019

Z takmer 80 000 prihlášok bolo vybraných vyše 14 536 osemnásťročných uchádzačov, ktorí získavajú cestovné poukazy DiscoverEU.