Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Obchodná dohoda s Kanadou realitou

15.2.2017

Európsky parlament dal dnes zelenú hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA). Týmto hlasovaním sa ukončil proces ratifikácie dohody na úrovni EÚ.

Zimná hospodárska prognóza Európskej komisie

13.2.2017

Dnes vyšla zimná hospodárska prognóza Európskej komisie.

Galileo pomáha zlepšovať tiesňové volanie

10.2.2017

11.2. oslavujeme Deň jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112 – tento rok aj s vylepšeniami vďaka navigačnému systému Galileo.

Počet presídľovaní stúpa

8.2.2017

Európska komisia každé dva mesiace vydáva hodnotiacu správu o fungovaní núdzového systému premiestňovania (relocation) a presídľovania (resettlement) migrantov. Dnes vyšla v poradí už ôsma a konštatuje pozitívne napredovanie.

Ako sme na tom s pravidlami ohľadom životného prostredia?

6.2.2017

Európska komisia dnes zverejnila Hodnotenie implementácie environmentálnych politík EÚ (EIR), ktorého cieľom je zlepšiť uplatňovanie spoločne dohodnutých pravidiel v oblastiach odpadového hospodárstva, prírody, biodiverzity, kvality ovzdušia, kvality vody a vodného hospodárstva.

7. február – deň bezpečnejšieho internetu – Čo vieme o cookies?

6.2.2017

V roku 2016 používalo internet až 80% ľudí v EÚ, a to aj na viacerých zariadeniach. Najčastejšie išlo o smartfóny (79%), nasledovali laptopy a netbooky (64%), stolové počítače (54%) a tablety (44%).

Čo sme zatiaľ dosiahli v oblasti energetickej únie?

1.2.2017

Dnes zverejnená Druhá správa o stave energetickej únie konštatuje dobré nasmerovanie k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. V oblasti emisií uhlíkových plynov, energetickej efektívnosti či energie z obnoviteľných zdrojov, je Európa na ceste k naplneniu cieľov stanovených do roku 2020.

Európsky deň ochrany osobných údajov: Na čo sa majú firmy pripraviť?

27.1.2017

Len 15% ľudí má pocit, že má úplnú kontrolu nad informáciami, ktoré poskytuje online.

Erasmus oslavuje 30 rokov

26.1.2017

Pri príležitosti 30. výročia úspešného programu na podporu mobility v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy Erasmus+ Európska komisia zverejnila výročnú správu za rok 2015 s najaktuálnejšími číslami o počte ľudí, ktorí program absolvovali.

Obehové hospodárstvo – ako ďalej?

26.1.2017

Dnes boli odprezentované výsledky opatrení v oblasti obehového hospodárstva a EK takisto informovala o ďalších krokoch.