Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Komisia otvára diskusiu o budúcnosti financií EÚ

28.6.2017

Rozpočet EÚ v súčasnosti čelí neľahkej úlohe: dosiahnuť lepšie výsledky za menej peňazí. Očakáva sa, že EÚ bude zohrávať významnejšiu úlohu v nových oblastiach politiky, ako je migrácia, vnútorná a vonkajšia bezpečnosť alebo obrana.

Komisia uložila pokutu spoločnosti Google rekordnú pokutu 2,42 miliardy eur

27.6.2017

Európska komisia dnes (27. júna) udelila spoločnosti Google rekordnú pokutu vo výške 2,42 miliardy eur za zneužitie svojho dominantného postavenia na trhu. Podľa zistení Komisie poskytoval vyhľadávač Google nezákonnú výhodu svojej vlastnej službe porovnávania cien s názvom Google Product a zároveň spôsobil, že konkurenčné služby porovnávania cien mali v jej výsledkoch vyhľadávania cielene nižšie umiestnenie.

Dnes nadobudli účinnosť prísnejšie pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a financovaniu terorizmu v EÚ

26.6.2017

Dnes (26. júna) nadobudla účinnosť štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá posilňuje už existujúce pravidlá v tejto oblasti a zefektívňuje boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Pravidlá zároveň zlepšujú transparentnosť, ktorá je potrebná na zamedzenie daňovým únikom. Smernica je odpoveďou na zistenia v súvislosti s aférou Panama Papers.

Nové pravidlá EÚ uľahčia cezhraničné insolvenčné konania

26.6.2017

V EÚ dnes (26. júna) začínajú platiť nové pravidlá o cezhraničných insolvenčných konaniach, ktoré sa zameriavajú na účinnejšie a efektívnejšie vymáhania pohľadávok v tejto oblasti. Pre podniky to bude znamenať ľahšiu reštrukturalizáciu a pre veriteľov vyššiu návratnosť. Nariadenie zároveň zabezpečuje uznávanie súdnych rozhodnutí súvisiacich s insolvenčnými konaniami v rámci celej EÚ.

Komisia navrhuje vyčleniť 2,7 miliardy eur na 152 projektov v oblasti dopravy, vrátane 13 zo Slovenska

23.6.2017

Európska komisia dnes (23. júna) predstavila návrh investovať 2,7 miliardy eur do 152 kľúčových dopravných projektov, ktoré podporujú konkurencieschopnú, čistú a prepojenú mobilitu v Európe.

Titul Supertrieda roka 2017 získala trieda z Michaloviec

23.6.2017

Včera (22. júna) sa v bratislavskom Spoločenskom dome Nivy uskutočnilo národné finále 12. ročníka výchovno-vzdelávacej súťaže Supertrieda. Cieľom projektu je ponúknuť všetkým deťom na Slovensku tému, ktorou sa budú celý rok zaoberať v rámci vyučovania a na jej základe vytvoria umelecké dielo, ktorým sa budú prezentovať na školskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

Komisia navrhla nové transparentné pravidlá pre sprostredkovateľov daňového plánovania

21.6.2017

Informácie, ktoré v poslednom čase unikli do médií, ako napríklad dokumenty Panama Papers, ukázali, ako niektorí sprostredkovatelia aktívne pomáhajú spoločnostiam a fyzickým osobám neplatiť dane, zvyčajne pomocou zložitých cezhraničných schém.

EK predstavila nástroj na stanovenie profilu zručností migrantov

20.6.2017

Európska komisia dnes (20. júna) pri príležitosti Svetového dňa utečencov predstavila nový nástroj EÚ na stanovenie profilu zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

EÚ oslavuje zrušenie roamingových poplatkov

15.6.2017

Od dnešného dňa (15. júna) sa vysoké účty za roaming stávajú pre Európanov históriou.

Premiestňovanie: Komisia dnes začala konania o porušení povinnosti proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku

14.6.2017

Komisia dnes začala konania o porušení povinnosti proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku za nesplnenie povinností, ktoré im vyplývajú z rozhodnutí Rady o premiestňovaní z roku 2015. Napriek opakovaným výzvam Komisie na prijatie opatrení si tieto tri krajiny naďalej neplnia svoje právne povinnosti a nerešpektujú svoje záväzky voči Grécku, Taliansku a ďalším členským štátom.