Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Eurobarometer – jeseň 2016: Prisťahovalectvo a terorizmus sa naďalej považujú za najväčšie výzvy, ktorým EÚ čelí

22.12.2016

Prisťahovalectvo a terorizmus sa naďalej považujú za najväčšie výzvy, ktorým EÚ čelí, aj keď na nepatrne nižšej úrovni ako pri poslednom prieskume z jari 2016. Podpora priorít a politík Európskej únie zostáva výrazná a od jari 2016 sa ešte zvýšila. To sú dva kľúčové výsledky posledného štandardného prieskumu Eurobarometra, ktoré boli dnes uverejnené spolu s osobitným prieskumom Eurobarometra „Budúcnosť Európy“.

EIF a Európska komisia spúšťajú novú iniciatívu na budovanie kapacít poskytovateľov mikroúverov a sociálneho financovania

22.12.2016

Európsky investičný fond (EIF) a Európska komisia ohlasujú novú iniciatívu, ktorá má pomôcť poskytovateľom mikroúverov a financovania sociálnych podnikov rozvinúť podnikateľskú činnosti v rámci programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI).

Bezpečnostná únia: Komisia prijíma prísnejšie pravidlá na boj proti financovaniu terorizmu

21.12.2016

Európska komisia dnes prijala balík opatrení, ktoré majú posilniť kapacitu EÚ pre boj proti financovaniu terorizmu a organizovaného zločinu, čím plní svoje záväzky prijaté v akčnom pláne boja proti financovaniu terorizmu z februára 2016.

Bezpečnostná únia: Komisia navrhuje posilniť schengenský informačný systém s cieľom zlepšiť spoluprácu v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti

21.12.2016

Komisia dnes navrhla zvýšiť prevádzkovú efektívnosť a účinnosť Schengenského informačného systému (SIS). Tento cieľ sa uvádza v oznámení o ďalšom napredovaní k dosiahnutiu účinnej a udržateľnej bezpečnostnej únie v EÚ a potvrdil ho aj predseda Komisie Juncker vo svojom prejave o stave Únie.

Prehľad vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe: vyššia zamestnanosť, menej chudoby a meniaci sa svet práce

20.12.2016

Najnovší ročný prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe prináša povzbudivé výsledky.

14 percent obyvateľov EÚ nikdy nepoužilo internet, uvádza najnovší Eurostat

20.12.2016

Najnovší prieskum Eurostatu ukázal, že 14 percent Európanov ešte nikdy nepoužilo internet, pričom na Slovensku je to 15 percent. Pre porovnanie najviac, až tretina obyvateľstva, doteraz nepoužila internet v Bulharsku, kým naopak v Dánsku a Luxembursku sú to len 2 percentá ľudí. Internetové návyky sa líšia aj medzi generáciami: zatiaľ čo internet používa pravidelne 96 percent mladých vo veku 16 – 24 rokov, v kategórii starších ľudí vo veku od 55 do 74 rokov je to len vyše polovica (57%).


Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič oznámil podporu Ukrajine vy výške 600 miliónov Eur

19.12.2016

Dnes v kontexte Asociačnej rady medzi Európskou úniou a Ukrajinou sa uskutočnilo aj stretnutie medzi podpredsedom Európskej komisie pre Energetickú úniu Marošom Šefčovičom, prvým podpredsedom vlády Ukrajiny Stepanom Kubivom a podpredsedom Európskej investičnej banky Vazilom Hudákom.

Galileo štartuje!

14.12.2016

Už zajtra (15. decembra) začne európsky systém satelitnej navigácie Galileo ponúkať prvé služby orgánom verejnej správy, podnikom a občanom.

Revízia pravidiel EÚ v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia

13.12.2016

Koordinácia pravidiel sociálneho zabezpečenia na úrovni EÚ je nevyhnutná pre existenciu voľného pohybu osôb. Práve tieto pravidlá sa starajú o to, že neprídete o sociálnu ochranu, keď sa presťahujete do iného členského štátu.