Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Výzva v rámci Európskej zelenej dohody: miliardová investícia na podporu ekologickej a digitálnej transformácie

17.9.2020

Európska komisia sa dnes rozhodla vyhlásiť výzvu v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty, ktoré reagujú na klimatickú krízu a pomáhajú chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy.

Prejav o stave Únie 2020

16.9.2020

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa dnes zaviazala, že Európska komisia sa bude usilovať o udržateľné a transformačné oživenie, ktoré Európe poskytne globálnu platformu pre dosiahnutie vedúcej pozície v hospodárskych, environmentálnych a geopolitických otázkach.

Prejav o stave Únie 2020

14.9.2020

V stredu 16. septembra 2020 o 9:00 prednesie predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred plénom Európskeho parlamentu v Bruseli svoj prvý prejav o stave Únie.

EÚ a Čína podpísali prelomovú dohodu o ochrane európskych zemepisných označení

14.9.2020

EÚ a Čína dnes podpísali bilaterálnu dohodu, ktorá sa týka ochrany 100 európskych zemepisných označení v Číne a 100 čínskych zemepisných označení v Európskej únii pred napodobňovaním a neoprávneným používaním.

EK začína testovať sieťový priechod na zabezpečenie interoperability vnútroštátnych aplikácií na sledovanie kontaktov a varovanie

14.9.2020

S cieľom plne využiť potenciál mobilných aplikácií na sledovanie blízkych kontaktov a varovanie v záujme prerušenia reťazca šírenia koronavírusových infekcií a zachrány životov Komisia zriaďuje sieťový priechod na zabezpečenie interoperability spájajúci vnútroštátne aplikácie v celej EÚ.

Správa o činnosti OLAF za rok 2019

10.9.2020

V roku 2019 uplynulo 20 rokov od vytvorenia Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Ako vyplýva z jeho správy za rok 2019, OLAF neúnavne vyšetroval, aby zastavil čoraz zložitejšie cezhraničné podvody, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú humanitárnu pomoc, životné prostredie, ako aj poľnohospodárske a regionálne rozvojové fondy.

Dezinformácie: EÚ hodnotí Kódex postupov a zverejňuje správy platforiem o dezinformáciách súvisiacich s koronavírusmi

10.9.2020

Komisia uverejnila hodnotenie implementácie a účinnosti Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.

Komunálne odpadové vody: zlepšenie zberu a čistenia v celej EÚ pomáha znižovať znečistenie životného prostredia

10.9.2020

Komisia dnes uverejnila desiatu správu o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD), ktorá poukazuje na celkové zlepšenie zberu a čistenia odpadových vôd v európskych obciach a mestách, ale aj na rôzne úrovne úspešnosti medzi členskými štátmi.

Prvá Správa o strategickom výhľade: cesta k odolnejšej Európe

9.9.2020

Európska komisia dnes prijala svoju historicky prvú správu o strategickom výhľade.

Koronavírus: Komisia dopĺňa portfólio vakcín po rokovaniach so šiestym výrobcom

9.9.2020

Európska komisia dnes ukončila prípravné rozhovory so spoločnosťou BioNTech-Pfizer o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19.