Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému kompenzácie nájomného vo výške 200 miliónov EUR

17.6.2020

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 200 miliónov EUR na podporu spoločností prenajímajúcich priestory, ktoré boli pri svojej činnosti obmedzené opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Komisia zverejnila stratégiu EÚ v oblasti vakcín

17.6.2020

Komisia dnes predstavila európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia vakcín proti ochoreniu COVID-19.

EK prijala správu o dôsledkoch demografických zmien v Európe

17.6.2020

Európska komisia dnes prijala správu o dôsledkoch demografických zmien.

Komisia prijala bielu knihu o zahraničných subvenciách na jednotnom trhu

17.6.2020

Európska komisia prijala bielu knihu, ktorá sa zaoberá rušivými vplyvmi zahraničných subvencií na jednotnom trhu.

Členské štáty sa dohodli na riešení interoperability mobilných sledovacích a varovných aplikácií

16.6.2020

Členské štáty podporované Komisiou sa dohodli na súbore technických špecifikácií, ktoré zaručia bezpečnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi aplikáciami na sledovanie kontaktov založenými na tzv. decentralizovanej architektúre.

EK podporuje iniciatívu na podporu obchodu s produktmi zdravotnej starostlivosti

16.6.2020

Komisár pre obchod Phil Hogan v nadväznosti na prvú diskusiu medzi ministrami EÚ dnes predstavil návrhy Európskej komisie týkajúce sa medzinárodnej iniciatívy na podporu obchodu s produktmi zdravotnej starostlivosti v rámci skupiny partnerov Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k farmaceutickej stratégii

16.6.2020

Európska komisia dnes zahájila verejnú online konzultáciu o farmaceutickej stratégii pre Európu.

„Re-open EU“: webová platforma na bezpečné obnovenie voľného pohybu v EÚ

15.6.2020

Komisia dnes spúšťa webovú platformu „Re-open EU“, ktorá obsahuje základné informácie umožňujúce bezpečné obnovenie voľného pohybu a cestovného ruchu v celej Európe.

Konzultácie k zelenej obnove

15.6.2020

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu v rámci iniciatívy „vlna renovácie“, ktorá by mala zahŕňať konkrétne opatrenia na podporu renovácie budov v EÚ, tak verejných, ako aj súkromných, na budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

38 miliónov EUR na ochranu kritickej infraštruktúry pred počítačovými hrozbami

15.6.2020

Komisia dnes oznámila, že prostredníctvom programu Horizont 2020 poskytne viac ako 38 miliónov EUR na podporu niekoľkých inovačných projektov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry pred počítačovými a fyzickými hrozbami a na zvýšenie inteligentnosti a bezpečnosti miest.