Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky
Zapojte Vašu strednú školu aj tento rok do súťaže Mladý Európan

Zapojte Vašu strednú školu aj tento rok do súťaže Mladý Európan

12.3.2018

Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už trinásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 2. a/alebo 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Rýchlejší pokrok pri vytváraní únie kapitálových trhov a odstránenie prekážok cezhraničného investovania

12.3.2018

Európska komisia dnes významne pokročila k vytvoreniu únie kapitálových trhov – predložila totiž návrhy predpisov, ktoré podporia alternatívne zdroje financovania a odstránia prekážky cezhraničného investovania.

Chránime európskych spotrebiteľov: na čele zoznamu odhalených nebezpečných výrobkov figurujú hračky a automobily

12.3.2018

Európska komisia dnes zverejnila správu o systéme včasného varovania pred nebezpečnými výrobkami za rok 2017.

Komisia zakladá vedomostné centrum na zlepšenie kvality potravín a posilnenie boja proti potravinovým podvodom

12.3.2018

Komisia reaguje na obavy spotrebiteľov súvisiace s kvalitou potravín a potravinovými podvodmi a zajtra spustí fungovanie Vedomostného centra pre potravinové podvody a kvalitu potravín, ktoré bude pôsobiť v rámci Spoločného výskumného centra a bude v plnej miere financované Komisiou.

Zasadzujeme sa za lepšie postavenie žien

8.3.2018

Komisia pri príležitosti 110. Medzinárodného dňa žien vydáva správu o rovnosti medzi ženami a mužmi a predkladá aj správu o ženách v oblasti technológií.

Udržateľné financie

8.3.2018

Európska komisia dnes prijala dva akčné plány v oblasti udržateľných financií.

Správa o Slovensku 2018

7.3.2018

Európska komisia dnes zverejnila hodnotiace správy všetkých krajín Európskej únie.

Začína týždeň startupov

5.3.2018

Dnes začal tretí ročník iniciatívy Startup Europe Week.

Interrrail - bezplatné cestovanie pre mladých Európanov

2.3.2018

Európska komisia včera schválila rozhodnutie o financovaní, ktoré sa týka návrhu Európskeho parlamentu o „bezplatnom poukaze na Interrail pre Európanov, ktorí dovŕšia 18 rokov“.

Ako na nezákonný obsah online?

2.3.2018

Komisia v nadväznosti na svoje septembrové oznámenie predložila súbor prevádzkových opatrení a s nimi súvisiacich bezpečnostných opatrení, ktoré majú spoločnosti a členské štáty prijať v záujme boja proti nezákonnému obsahu online.