Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Študentský veľtrh v Bratislave

11.10.2016

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie, Dušan Chrenek, spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, Petrom Plavčanom, prezidentom rektorskej konferencie Rudolfom Kropilom a riaditeľkou veľtrhu Danielou Kráľovičovou slávnostne otvorili jubilejný 20. ročník veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC®.

Správa Európskej komisie k zdravotníctvu a dlhodobej starostlivosti

7.10.2016

Európska komisia dnes predstavila Správu o systémoch zdravotnej starostlivosti, dlhodobej starostlivosti a fiškálnej udržateľnosti, ktorá pomenúva hlavné výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti v EÚ a zároveň uvádza možnosti zlepšenia fiškálnej udržateľnosti výdavkov na verejné zdravotníctvo. Správa bola pripravená Generálnym riaditeľstvom pre Hospodárske a Finančné Záležitosti spolu s Výborom pre Hospodársku Politiku.

Eurokomisárka Věra Jourová sa v Bratislave stretne s angažovanou rómskou mládežou

7.10.2016

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová sa zúčastní v pondelok a utorok (10.10.-11.10.) v Bratislave na konferencii s názvom Zlepšenie postavenia rómskej mládeže ako hnacej sily zmien, ktorá sa uskutoční pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Spustenie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž

6.10.2016

Necelý rok po tom, ako Komisia prvýkrát navrhla vytvoriť Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, začína dnes táto agentúra oficiálne svoju činnosť.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU DOSTALI OBCHVAT

6.10.2016

Od dnešného dňa je pre motoristov otvorený nový úsek rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice.

NA PODPORU MIKROPODNIKOV NA SLOVENSKU VYČLENILA KOMISIA 10 MILIÓNOV EUR

6.10.2016

Európsky investičný fond (EIF) a OTP Banka Slovensko podpísali záručnú dohodu zameranú na podporu mikropodnikov na Slovensku v rámci Programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI).

Svetový deň učiteľov

4.10.2016

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov vydáva Eurostat údaje o zastúpení žien a mužov v tomto povolaní.

Ako EÚ podporuje zamestnanosť mladých ľudí

4.10.2016

Európska komisia zverejnila oznámenie o dopadoch opatrení v oblasti zvládania nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ.