Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Dopoludnie plné eurokvízov pre deti z jazykového tábora English is easy

21.7.2016

Včera 20. júla 2016 sa na Úrade TSK konal európsky deň s deťmi Včera 20. júla 2016 sa na Úrade TSK konal európsky deň s deťmi z jazykového tábora English is Easy. Cieľom podujatia bolo deťom vo veku od 7 do 12 rokov predstaviť zábavnou a súťažnou formou Európsku úniu.z jazykového tábora English is Easy. Cieľom podujatia bolo deťom vo veku od 7 do 12 rokov predstaviť zábavnou a súťažnou formou Európsku úniu.

Maroš Šefčovič predstavil balík opatrení smerujúcich k nízkouhlíkovému emisnému hospodárstvu

20.7.2016

Európska komisia dnes predložila balík opatrení, ktoré urýchlia prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo v Európe.

Veda, výskum a inovácie v centre neformálnych rokovaní Rady ministrov školstva a vedy EÚ

19.7.2016

Dnes (19.7.2016) prebiehajú v Bratislave neformálne rokovania ministrov školstva a vedy.

Ako sme na tom s výskumom a inováciami?

19.7.2016

V týchto dňoch vyšli ďalšie hodnotiace správy jednotllivých krajín v oblasti výskumu a inovácií.

Európski ministri v Bratislave o inováciách a technológiách v priemysle

18.7.2016

Dnes a zajtra (18. a 19. júla) sa konajú v Bratislave neformálne rokovania ministrov hospodárstva a priemyslu. Hlavnou témou je modernizácia európskeho priemyslu prostredníctvom inovácií a zavádzania inteligentných technológií.

Ako uplatňujeme právo EÚ a využívame potenciál jednotného trhu

18.7.2016

Z Prehľadu výsledkov jednotného trhu za rok 2015 vyplýva, že vo väčšine oblastí sa darí odstraňovať prekážky voľného pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu.

Neformálne stretnutie ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku

14.7.2016

Dnes a zajtra (14. a 15. júla) sa na neformálnych rokovaniach v Bratislave stretávajú Ministri pre zamestnanosť a sociálnu politiku EÚ. Zasadnutí sa zúčastňuje aj eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen, ktorá v Bratislave poukázala na pozitíva európskeho sociálneho modelu a potrebu jeho prispôsobenia výzvam 21. storočia.

Európska komisia prijala niekoľko návrhov v oblasti migrácie

13.7.2016

EK prijala návrhy na dokončenie reformy spoločného európskeho azylového systému a Spoločný rámec EÚ pre presídľovanie

EUrópa bola opäť na Pohode

11.7.2016

Počas troch dní od 7. do 9. júla na trenčianskom letisku opäť zabával i vzdelával najväčší slovenský hudobný festival Pohoda. Zastúpenie Európskej komisie (ZEK) na Slovensku bolo samozrejme pri tom. Hudobní interpreti i sprievodné podujatia prilákali tento rok 30-tisícové publikum.

Už 27 rokov si 11. júla pripomíname Svetový deň populácie.

11.7.2016

V tento deň ešte v roku 1987 dosiahol počet obyvateľov Zeme 5 miliárd.