Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Komisia objasňuje zrušenie roamingových poplatkov

19.5.2017

Presne za štyri týždne (15.júna) sa vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie a zároveň v troch krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) vďaka nariadeniu EK zrušia roamingové poplatky.

Premiestňovanie a presídľovanie: Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby splnili záväzky, ku ktorým sa zaviazali

17.5.2017

Komisia včera (16. mája) prijala dvanástu správu o pokroku dosiahnutom v rámci mechanizmu núdzového premiestňovania a systému presídľovania EÚ, v ktorej sa posudzujú opatrenia prijaté od 12. apríla 2017.

Slávnostné otvorenie úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša

16.5.2017

Dnes (16.mája) bol za prítomnosti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka a generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Jána Ďurišina slávnostne otvorený úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša.

Európska komisia predĺži mandát Jána Figeľa ako osobitného vyslanca EÚ pre podporu náboženskej slobody vo svete

12.5.2017

Komisia sa rozhodla predĺžiť o rok mandát Jána Figeľa ako osobitného vyslanca EÚ pre podporu náboženskej slobody vo svete.

Jarná hospodárska prognóza 2017: čaká nás stabilný rast

11.5.2017

Európska komisia dnes zverejnila jarnú hospodársku prognózu 2017. V prípade Slovenska sa predpokladá, že rast reálneho HDP v roku 2017 dosiahne solídne tempo vo výške 3 percent a do roku 2018 sa zvýši na 3,6 percenta, pričom hlavným ťahúňom rastu budú výdavky domácností.

„Stupavské zelé“ pod ochranou EÚ

11.5.2017

Stupavské zelé je ďalšou z radu slovenských potravín, ktorá sa dostala do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení EÚ.

Prieskum Zastúpenia EK o budúcnosti EÚ: Najväčšiu podporu u ľudí má intenzívnejšia spolupráca

11.5.2017

Zastúpenie Európskej komisie organizovalo v dňoch 5.-9. mája prieskum, v ktorom mali návštevníci Bratislavského majálesu (5.-7. mája) a osláv Dňa Európy (9. mája) v Bratislave možnosť vyjadriť sa k budúcnosti EÚ.

Komisia otvára diskusiu o využívaní prínosov globalizácie

10.5.2017

Komisia dnes zverejnila diskusný dokument o využití prínosov globalizácie. Ten nadväzuje na Bielu knihu o budúcnosti Európy, ktorú EK predstavila 1. marca a v ktorej sa uvádzajú hlavné výzvy a príležitosti pre Európu v nadchádzajúcom desaťročí.

Digitálny jednotný trh: Komisia vyzýva na urýchlené prijatie kľúčových návrhov

10.5.2017

Európska komisia dnes v polovici svojho funkčného obdobia uverejnila priebežné hodnotenie stratégie digitálneho jednotného trhu.

Komisia zverejnila výsledky prešetrovania obchodných praktík v odvetví elektronického obchodu

10.5.2017

Záverečná správa Európskej komisie o výsledkoch prieskumu v oblasti elektronického obchodu poukazuje na obchodné praktiky, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž.