Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Rámec pre voľný pohyb iných ako osobných údajov v EÚ

19.9.2017

Európska komisia dnes taktiež navrhla nový súbor pravidiel, ktoré prispejú k vytvoreniu konkurencieschopnejšieho a integrovanejšieho trhu EÚ so službami ukladania a spracúvania údajov, zároveň zvýšia právnu istotu a dôveru podnikov a organizácií.

Stratégia pre priemyselnú politiku: investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu

18.9.2017

Dnes predstavila Európska komisia tretí balíček legislatív avizovaný predsedom EK JC Junckerom v jeho prejave o stave Únie. Jedná sa o novú stratégiu pre priemyselnú politiku EÚ, ktorá zlúči všetky súčasné a nové iniciatívy do jednej.

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018: výzva na predkladanie návrhov

18.9.2017

Komisia dnes v rámci svojho programu Kreatívna Európa pre kultúrne a kreatívne sektory uverejnila výzvu na predkladanie návrhov, ktorá sa týka financovania nadnárodných projektov spolupráce v súvislosti s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018.

Pravidlá v oblasti obchodu

14.9.2017

Ako včera vo svojej Správe o stave Únie avizoval Jean-Claude Juncker, Európska komisia predkladá balíček legislatívnych návrhov v oblasti obchodu.

Preverovanie priamych zahraničných investícií smerujúcich do EÚ

14.9.2017

Otvorenosť zahraničným investíciám je zakotvená v zmluvách EÚ a vďaka nej má EÚ jeden z najotvorenejších režimov pre investície na svete.

Správa o stave únie 2017: Chyťme vietor do našich plachiet

13.9.2017

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes predniesol pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu svoju správu o stave Únie v roku 2017, v ktorej predstavil svoje priority na budúci rok a načrtol svoju víziu toho, ako by sa Európska únia mohla vyvíjať do roku 2025.

Diskutujme o budúcnosti Európy

13.9.2017

Dnes spúšťame novú Diskusiu o budúcnosti Európy. Je to téma, ktorá rezonuje v médiách, aj medzi ľuďmi pretože práve teraz sa tvorí nová vízia Európy, mapa toho ako budeme v Únii spolupracovať, ktorým smerom sa vyberieme a ako rýchlo budeme postupovať. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v tejto situácii ponúka neutrálnu a aktívnu platformu, v rámci ktorej dostanú priestor na diskusiu politici, experti a široká verejnosť na Slovensku.

Tlak na Volkswagen opraviť vozidlá poškodené v škandále s emisiami

7.9.2017

Úrady EÚ na ochranu spotrebiteľa spolu s Európskou komisiou apelujú na spoločnosť Volkswagen aby neodkladne dokončila opravy všetkých automobilov, ktorých sa týka emisný škandál známy ako dieselgate. V nadväznosti na rozhovory, ktoré sa uskutočnili s komisárkou Jourovou v roku 2016, sa spoločnosť Volkswagen zaviazala opraviť všetky dotknuté automobily do jesene 2017.

Bezpečnostná únia: priority na rok 2017 splnené

7.9.2017

Európska komisia dnes predložila správu, ktorá mapuje už prijaté opatrenia na posilnenie bezpečnosti za posledný rok a zároveň načrtáva čo nás čaká v ďalšom roku.

EÚ zakladá globálnu Alianciu za obchod bez mučenia

7.9.2017

Táto dnes oznámená iniciatíva, ktorú EÚ realizuje spoločne s Argentínou a Mongolskom, má za cieľ ukončiť obchodovanie s tovarom používaným na popravy a mučenie. Očakáva sa, že 18. septembra 2017 sa k iniciatíve pripojí 50 členských krajín OSN z celého sveta.