Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Zasadzujeme sa za lepšie postavenie žien

8.3.2018

Komisia pri príležitosti 110. Medzinárodného dňa žien vydáva správu o rovnosti medzi ženami a mužmi a predkladá aj správu o ženách v oblasti technológií.

Udržateľné financie

8.3.2018

Európska komisia dnes prijala dva akčné plány v oblasti udržateľných financií.

Správa o Slovensku 2018

7.3.2018

Európska komisia dnes zverejnila hodnotiace správy všetkých krajín Európskej únie.

Začína týždeň startupov

5.3.2018

Dnes začal tretí ročník iniciatívy Startup Europe Week.

Interrrail - bezplatné cestovanie pre mladých Európanov

2.3.2018

Európska komisia včera schválila rozhodnutie o financovaní, ktoré sa týka návrhu Európskeho parlamentu o „bezplatnom poukaze na Interrail pre Európanov, ktorí dovŕšia 18 rokov“.

Ako na nezákonný obsah online?

2.3.2018

Komisia v nadväznosti na svoje septembrové oznámenie predložila súbor prevádzkových opatrení a s nimi súvisiacich bezpečnostných opatrení, ktoré majú spoločnosti a členské štáty prijať v záujme boja proti nezákonnému obsahu online.

Bezpečná prevádzka dronov

22.2.2018

Európska únia zverejnila spoločné pravidlá na bezpečné fungovanie dronov, ktoré sú významnou súčasťou Stratégie v oblasti letectva pre Európu.

Európsky deň priemyslu: Modernizácia nášho priemyslu

21.2.2018

Európsky deň priemyslu sa po minuloročnom úspešnom vydaní vracia v rozšírenej verzii. V dňoch 22. a 23. februára sa 600 zástupcov hlavných hráčov z oblasti priemyslu, financií, výskumu a inovácií stretne spolu s vysokými politickými predstaviteľmi EÚ v Bruseli.

Ako vnímame korupciu?

20.2.2018

Európska komisia dnes zverejnila výsledky dvoch prieskumov za jednotlivé členské štáty.

Facebook, Twitter a Google+ - budú rešpektovať práva spotrebiteľov

15.2.2018

Spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá dnes zverejnili zmeny v podmienkach poskytovania služieb, aby dosiahli súlad s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.