Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Ocenenia Natura 2000: EÚ odmeňuje vynikajúce výsledky v ochrane prírody v celej Európe

15.10.2020

Európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius virtuálne vyhlásil držiteľov cien Natura 2000.

Komisia vyhlásila víťazov súťaže REGIOSTARS za rok 2020

15.10.2020

Európska komisia dnes vyhlásila víťazov súťaže REGIOSTARS za rok 2020, v rámci ktorej sa oceňujú najlepšie projekty v oblasti politiky súdržnosti v celej Európskej únii.

Nový európsky Bauhaus: Environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt pre Európu

14.10.2020

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstavila podobu nového európskeho Bauhaus, o ktorom po prvýkrát informovala vo svojej správe o stave Únie.

Vlna obnovy: zdvojnásobenie miery renovácie budov v záujme zníženia emisií, podpory obnovy a boja proti energetickej chudobe

14.10.2020

Vytvorenie nového Bauhausu je súčasťou stratégie označenej ako „vlna obnovy“, ktorú dnes Európska komisia zverejnila.

Stav energetickej únie: Pokrok v oblasti prechodu na čistú energiu a základ pre zelenú obnovu

14.10.2020

Komisia dnes prijala správu o stave energetickej únie za rok 2020 a jej sprievodné dokumenty, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty energetickej politiky EÚ.

Vyhlásenie EK o koordinácii opatrení obmedzujúcich voľný pohyb v súvislosti s pandémiou koronavírusu

13.10.2020

Na základe návrhu Komisie zo 4. septembra 2020 dnes ministri EÚ dosiahli dohodu, ktorou sa zvýši jednoznačnosť a predvídateľnosť opatrení obmedzujúcich voľný pohyb v dôsledku pandémie koronavírusu.

Komisia predlžuje a rozširuje dočasný rámec, aby ešte viac pomohla výrazne stratovým podnikom

13.10.2020

Európska komisia sa rozhodla predĺžiť platnosť a rozšíriť rozsah pôsobnosti dočasného rámca štátnej pomoci prijatého 19. marca 2020 na podporu hospodárstva v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Až 9 z 10 ľudí je spokojných so životom v ich meste

13.10.2020

Počas 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest vydala Európska komisia správu o kvalite života v európskych mestách.

Humanitárna pomoc pre Čiernu Horu a Severné Macedónsko

12.10.2020

Európska únia zaslala dodatočné zásoby ochranných masiek a plášťov pre obyvateľov Čiernej Hory a Severného Macedónska.

Reakcia politiky súdržnosti EÚ na koronakrízu

12.10.2020

Európska komisia dnes zverejnila prvé predbežné výsledky vykonávania Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus (CRII+).