Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Komisia podporuje slovenský kultúrny priemysel

24.4.2020

Európska komisia poskytla Slovensku individuálne strategické poradenstvo prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) s cieľom podporiť rozvoj kultúrneho priemyslu a jeho prínos do slovenského hospodárstva.

Usmernenie EÚ pre bezpečný návrat na pracovisko

24.4.2020

Pre Európsku komisiu je dôležité zaistiť, aby sa ľudia mohli vrátiť na pracovisko do bezpečného a zdravého prostredia.

COVID-19: Štátna pomoc

24.4.2020

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali.

Celoeurópsky hackathon - výsledkom majú byť inovatívne riešenia na boj proti epidémii

23.4.2020

Komisia tento víkend organizuje celoeurópsky hackathon #EUvsVirus pod záštitou komisárky pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariyje Gabrielovej.

EÚ a 21 ďalších členov WTO sa zaviazalo zabezpečiť dobré fungovanie globálnych potravinových dodávateľských reťazcov

23.4.2020

Európska únia sa dnes spolu s ďalšími 21 členmi Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zaviazala k otvorenému a predvídateľnému obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami počas súčasnej svetovej krízy v oblasti zdravia.

COVID-19: Komisia oceňuje podporu Rady pri sústredení sa na boj proti koronavírusu ako na prioritu

23.4.2020

Európska komisia oceňuje, že Európsky parlament a Rada prijali návrh posunúť dátum uplatňovania nariadenia o zdravotníckych pomôckach o jeden rok.

COVID-19: Štátna pomoc

23.4.2020

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali.

Výzva na prijatie opatrení s cieľom zabrániť potravinovej katastrofe, ktorú zhoršuje pandémia koronavírusu

22.4.2020

Globálna sieť proti potravinovým krízam (medzinárodné združenie organizácií OSN, vládnych a mimovládnych agentúr, ktorého členom je EÚ) včera uverejnila svoju výročnú globálnu správu o potravinových krízach za rok 2020.

COVID-19: EÚ mobilizuje ďalšiu pomoc pre západný Balkán a susedné krajiny

22.4.2020

Komisia prijala návrh na poskytnutie balíka makrofinančnej pomoci vo výške 3 miliardy eur desiatim partnerom zo susedstva, aby im pomohla obmedziť hospodárske dôsledky pandémie koronavírusu.

Nový pilotný projekt na rozvoj zručností a vzdelávania v celej Európe

22.4.2020

Európsky investičný fond (EIF) a Európska komisia spúšťajú nový pilotný záručný nástroj na zlepšenie prístupu k financovaniu zručností a vzdelávania.