Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič na Slovensku

26.5.2017

Dnes (26. mája) sa podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič zúčastní medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2017 v Bratislave, kde vystúpi v popoludňajšej panelovej diskusii na tému „Navigácia smerom na štvrtú priemyselnú revolúciu.“

Komisia otvára vyšetrovanie navrhovaného verejného financovania závodu Jaguar Land Rover na Slovensku

24.5.2017

Európska komisia začala podrobné vyšetrovanie, ktorého cieľom je posúdiť, či plány Slovenskej republiky poskytnúť 125 miliónov eur spoločnosti Jaguar Land Rover na účely investovania do automobilového závodu v Nitre sú v súlade s pravidlami EÚ o regionálnej štátnej pomoci.

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú podporu vo výške 36 miliónov eur na výstavbu národného futbalového štadiónu v Bratislave

24.5.2017

Európska komisia v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválila podporu Slovenska na výstavbu národného futbalového štadióna v Bratislave. Komisia dospela k názoru, že uvedené opatrenie prispeje k podpore športu a kultúry bez toho, aby narušilo hospodársku súťaž na jednotnom trhu EÚ.

V boji proti trestnej činnosti a terorizmu pomôže európsky vyšetrovací príkaz

23.5.2017

Včera (22. mája) nadobudol účinnosť „európsky vyšetrovací príkaz“ vďaka ktorému sa zjednoduší práca justičných orgánov v prípade, že žiadajú o dôkazy, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte EÚ. Európsky vyšetrovací príkaz je totiž založený na vzájomnom uznávaní, čo znamená, že každý členský štát EÚ je povinný uznať a vykonať žiadosť druhého štátu rovnako, ako by konal v prípade rozhodnutia vydaného vlastnými orgánmi.

Komisia dnes zverejnila výročnú správu o kvalite vody na kúpanie v EÚ

23.5.2017

Z výsledkov dnes zverejnenej výročnej správy o kvalite vody na kúpanie vyplýva, že viac ako 85 percent lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2016 v celej Európe (EÚ, Albánsko a Švajčiarsko) spĺňa tie najprísnejšie požiadavky na výbornú kvalitu vody, t. j. vody, ktorá je prevažne bez znečisťujúcich látok škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Komisia dnes vydala odporúčania pre Slovensko

22.5.2017

Európska komisia každoročne prostredníctvom takzvaného Európskeho semestra komplexne hodnotí hospodársku situáciu v členských štátoch (najnovšia Správa o Slovensku bola zverejnená tento rok vo februári) a na základe tohto hodnotenia následne prichádza so zoznamom špecifických odporúčaní šitých na mieru každej krajine.

Komisia objasňuje zrušenie roamingových poplatkov

19.5.2017

Presne za štyri týždne (15.júna) sa vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie a zároveň v troch krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) vďaka nariadeniu EK zrušia roamingové poplatky.

Premiestňovanie a presídľovanie: Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby splnili záväzky, ku ktorým sa zaviazali

17.5.2017

Komisia včera (16. mája) prijala dvanástu správu o pokroku dosiahnutom v rámci mechanizmu núdzového premiestňovania a systému presídľovania EÚ, v ktorej sa posudzujú opatrenia prijaté od 12. apríla 2017.

Slávnostné otvorenie úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša

16.5.2017

Dnes (16.mája) bol za prítomnosti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka a generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Jána Ďurišina slávnostne otvorený úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša.

Európska komisia predĺži mandát Jána Figeľa ako osobitného vyslanca EÚ pre podporu náboženskej slobody vo svete

12.5.2017

Komisia sa rozhodla predĺžiť o rok mandát Jána Figeľa ako osobitného vyslanca EÚ pre podporu náboženskej slobody vo svete.