Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Lepšia pohraničná spolupráca

20.9.2017

Komisia dnes zriaďuje hraničné kontaktné miesto, ktoré umožní naplno využiť hospodársky potenciál pohraničných regiónov EÚ, kde žije 150 miliónov občanov. Bude fungovať od januára 2018.

Posilňujeme kybernetickú bezpečnosť

19.9.2017

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom minulotýždňovom prejave hovoril aj o význame bezpečnosti v online prostredí a potrebe reagovať na výzvy, ktoré prináša digitálna doba.

Rámec pre voľný pohyb iných ako osobných údajov v EÚ

19.9.2017

Európska komisia dnes taktiež navrhla nový súbor pravidiel, ktoré prispejú k vytvoreniu konkurencieschopnejšieho a integrovanejšieho trhu EÚ so službami ukladania a spracúvania údajov, zároveň zvýšia právnu istotu a dôveru podnikov a organizácií.

Stratégia pre priemyselnú politiku: investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu

18.9.2017

Dnes predstavila Európska komisia tretí balíček legislatív avizovaný predsedom EK JC Junckerom v jeho prejave o stave Únie. Jedná sa o novú stratégiu pre priemyselnú politiku EÚ, ktorá zlúči všetky súčasné a nové iniciatívy do jednej.

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018: výzva na predkladanie návrhov

18.9.2017

Komisia dnes v rámci svojho programu Kreatívna Európa pre kultúrne a kreatívne sektory uverejnila výzvu na predkladanie návrhov, ktorá sa týka financovania nadnárodných projektov spolupráce v súvislosti s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018.

Pravidlá v oblasti obchodu

14.9.2017

Ako včera vo svojej Správe o stave Únie avizoval Jean-Claude Juncker, Európska komisia predkladá balíček legislatívnych návrhov v oblasti obchodu.

Preverovanie priamych zahraničných investícií smerujúcich do EÚ

14.9.2017

Otvorenosť zahraničným investíciám je zakotvená v zmluvách EÚ a vďaka nej má EÚ jeden z najotvorenejších režimov pre investície na svete.

Správa o stave únie 2017: Chyťme vietor do našich plachiet

13.9.2017

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes predniesol pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu svoju správu o stave Únie v roku 2017, v ktorej predstavil svoje priority na budúci rok a načrtol svoju víziu toho, ako by sa Európska únia mohla vyvíjať do roku 2025.

Diskutujme o budúcnosti Európy

13.9.2017

Dnes spúšťame novú Diskusiu o budúcnosti Európy. Je to téma, ktorá rezonuje v médiách, aj medzi ľuďmi pretože práve teraz sa tvorí nová vízia Európy, mapa toho ako budeme v Únii spolupracovať, ktorým smerom sa vyberieme a ako rýchlo budeme postupovať. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v tejto situácii ponúka neutrálnu a aktívnu platformu, v rámci ktorej dostanú priestor na diskusiu politici, experti a široká verejnosť na Slovensku.

Tlak na Volkswagen opraviť vozidlá poškodené v škandále s emisiami

7.9.2017

Úrady EÚ na ochranu spotrebiteľa spolu s Európskou komisiou apelujú na spoločnosť Volkswagen aby neodkladne dokončila opravy všetkých automobilov, ktorých sa týka emisný škandál známy ako dieselgate. V nadväznosti na rozhovory, ktoré sa uskutočnili s komisárkou Jourovou v roku 2016, sa spoločnosť Volkswagen zaviazala opraviť všetky dotknuté automobily do jesene 2017.