Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Európsky deň jazykov

25.9.2017

Posledný septembrový utorok (26.9. 2017) oslávime aj na Slovensku Európsky deň jazykov. Hviezdoslavovo námestie v Bratislave sa premení na Uličku jazykov, ktorú navštívia žiaci a študenti škôl z celého regiónu. Pripravený je bohatý program: vystúpenia, kvízy, jazykolamy a v kine Mladosť sa bude premietať séria vtipných krátkych filmov v pôvodnom znení.

Európsky týždeň športu

21.9.2017

V sobotu 23. septembra začína v poradí už tretí Európsky týždeň športu. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoluorganizuje jedno z jeho hlavných podujatí na Slovensku - BRATISLAVA, ŠPORTUJÚCE MESTO.

Spravodlivé zdaňovanie digitálnych spoločností

21.9.2017

Dnes Európska komisia spustila agendu na zaistenie férového zdaňovania spoločností v oblasti digitálneho hospodárstva. Formou Oznámenia sú zadefinované prvé kroky k legislatívnemu návrhu európskych pravidiel na zdaňovanie ziskov v digitálnej ekonomike. Tieto pravidlá by mali uzrieť svetlo sveta už na jar 2018. Dnešné oznámenie zohľadňuje aj medzinárodné snahy v tejto oblasti na úrovni G20 a OECD.

CETA nadobúda platnosť

20.9.2017

Zajtra, 21. septembra 2017, predbežne nadobudne platnosť Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA), takže väčšina dohodnutých bodov začne platiť už dnes – zrušené clá na 98 % výrobkov, či zlepšený prístup ku kanadským verejným zákazkám pre podniky z EÚ. Plnú a definitívnu platnosť však nadobudne až po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ. Kanadská strana dohodu CETA ratifikovala 16. mája 2017.

Lepšia pohraničná spolupráca

20.9.2017

Komisia dnes zriaďuje hraničné kontaktné miesto, ktoré umožní naplno využiť hospodársky potenciál pohraničných regiónov EÚ, kde žije 150 miliónov občanov. Bude fungovať od januára 2018.

Posilňujeme kybernetickú bezpečnosť

19.9.2017

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom minulotýždňovom prejave hovoril aj o význame bezpečnosti v online prostredí a potrebe reagovať na výzvy, ktoré prináša digitálna doba.

Rámec pre voľný pohyb iných ako osobných údajov v EÚ

19.9.2017

Európska komisia dnes taktiež navrhla nový súbor pravidiel, ktoré prispejú k vytvoreniu konkurencieschopnejšieho a integrovanejšieho trhu EÚ so službami ukladania a spracúvania údajov, zároveň zvýšia právnu istotu a dôveru podnikov a organizácií.

Stratégia pre priemyselnú politiku: investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu

18.9.2017

Dnes predstavila Európska komisia tretí balíček legislatív avizovaný predsedom EK JC Junckerom v jeho prejave o stave Únie. Jedná sa o novú stratégiu pre priemyselnú politiku EÚ, ktorá zlúči všetky súčasné a nové iniciatívy do jednej.

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018: výzva na predkladanie návrhov

18.9.2017

Komisia dnes v rámci svojho programu Kreatívna Európa pre kultúrne a kreatívne sektory uverejnila výzvu na predkladanie návrhov, ktorá sa týka financovania nadnárodných projektov spolupráce v súvislosti s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018.

Pravidlá v oblasti obchodu

14.9.2017

Ako včera vo svojej Správe o stave Únie avizoval Jean-Claude Juncker, Európska komisia predkladá balíček legislatívnych návrhov v oblasti obchodu.