Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Brexit: Linka pomoci pre občanov

17.12.2020

V súvislosti s blížiacim sa koncom prechodného obdobia 1. januára 2021, kontaktné centrum Europe Direct (EDCC) zriadilo telefonickú linku pre otázky ohľadom brexitu.

Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ a pravidlá na posilnenie odolnosti fyzických a digitálnych kritických subjektov

16.12.2020

Komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes predkložili novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti EÚ.

Riešenie nesplácaných úverov

16.12.2020

Európska komisia dnes predstavila stratégiu, ktorou by sa malo zabrániť nahromadeniu nesplácaných úverov v Európskej únii, ku ktorému môže v budúcnosti dôjsť v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom.

Erasmus+ a Európsky zbor solidarity: investície pre budúce európske generácie

16.12.2020

Komisia dnes zverejnila výročnú správu o programe Erasmus+ za rok 2019.

Komisia navrhuje nové pravidlá pre digitálne platformy

15.12.2020

Európska komisia dnes navrhla komplexný súbor nových pravidiel pre digitálne služby, ako sú sociálne médiá, online trhy a iné online platformy, ktoré pôsobia v Európskej únii: tvoria ho akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch.

Komisia navrhuje revidované pravidlá cezhraničnej energetickej infraštruktúry

15.12.2020

Európska komisia dnes prijala návrh na revíziu pravidiel EÚ týkajúcich sa transeurópskych energetických sietí (nariadenie o TEN-E) s cieľom lepšie podporiť modernizáciu európskej cezhraničnej energetickej infraštruktúry a dosiahnuť ciele európskej zelenej dohody.

Štátna pomoc: Komisia schvaľuje európsky záručný fond v 21 členských štátoch

14.12.2020

Európska komisia dospela k záveru, že vytvorenie európskeho záručného fondu vo výške 25 miliárd EUR spravovaného Európskou investičnou bankou (EIB) na podporu spoločností postihnutých pandémiou koronavírusu je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Komisia sprístupnila aplikáciu Re-open EU

14.12.2020

Európska komisia sprístupnila novú mobilnú aplikáciu Re-open EU, ktorá je bezplatne dostupná pre telefóny so systémom Android a iOS.

Udržateľné batérie pre obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo

10.12.2020

Európska komisia dnes predložila návrh na modernizáciu právnych predpisov EÚ o batériách, čím napĺňa svoju prvú iniciatívu spomedzi opatrení ohlásených v novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo.

Brexit: Komisia navrhuje cielené krízové opatrenia ako prípravu na možný scenár bez dohody

10.12.2020

Kým Komisia bude aj naďalej vyvíjať maximálne úsilie o dosiahnutie vzájomne prospešnej dohody so Spojeným kráľovstvom, existuje značná neistota či sa dohoda uzavrie do 1. januára 2021.