Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Komisia schválila tretiu zmluvu na zaistenie prístupu k potenciálnej vakcíne

8.10.2020

Európska komisia dnes schválila tretiu zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou, Janssen Pharmaceutica NV, jednou zo spoločností Janssen Pharmaceutical Companies, ktoré zastrešuje Johnson & Johnson.

Komisia podpísala zmluvu o spoločnom obstarávaní so spoločnosťou Gilead na dodávku remdeziviru

8.10.2020

Európska komisia podpísala rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní s farmaceutickou spoločnosťou Gilead na dodávku 500 000 liečebných dávok lieku Veklury (obchodný názov pre remdezivir) s možnosťou jej zvýšenia.

Komisia spúšťa nový desaťročný plán na podporu Rómov v EÚ

7.10.2020

Európska komisia dnes prijala nový desaťročný plán zahŕňajúci návrh odporúčania Rady na podporu Rómov v EÚ.

Komisia posúdila a vytýčila reformné priority pre krajiny, ktoré sa usilujú o členstvo v EÚ

6.10.2020

Komisia dnes prijala oznámenie o politike rozširovania EÚ a balík týkajúci sa rozširovania na rok 2020: jeho súčasťou sú výročné správy, v ktorých sa posudzuje vykonávanie zásadných reforiem u partnerov zo západného Balkánu a v Turecku, ako aj jasnejšie a presnejšie odporúčania a usmernenia pokiaľ ide o ďalšie kroky pre týchto partnerov.

Konzultácie s členskými štátmi o návrhu na predĺženie platnosti a úpravu dočasného rámca štátnej pomoci

5.10.2020

Európska komisia dnes zaslala na konzultáciu členským štátom návrh na predĺženie platnosti dočasného rámca štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu (prijatého 19. marca 2020) do 30. júna 2021 a rozšírenie rozsahu jeho pôsobnosti. Súčasný rámec je platný do 31. decembra 2020.

Nová správa odhaľuje veľké rozdiely medzi platmi učiteľov v európskych krajinách

5.10.2020

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov zverejnila sieť Európskej komisie Eurydice svoju výročnú správu o platoch učiteľov.

Konanie voči Spojenému kráľovstvu kvôli dohode o vystúpení z EÚ

1.10.2020

Európska komisia dnes zaslala Spojenému kráľovstvu formálnu výzvu z dôvodu porušenia jeho povinností vyplývajúcich z dohody o vystúpení.

Právny štát: ako sme na tom v EU

30.9.2020

Európska komisia dnes uverejnila prvú celoeurópsku správu o právnom štáte.

Vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru a prispôsobenie vzdelávania digitálnemu veku

30.9.2020

Komisia dnes prijala dve iniciatívy, ktoré posilnia prínos vzdelávania a odbornej prípravy k obnove EÚ po kríze spôsobenej koronavírusom a pomôžu vybudovať zelenú a digitálnu Európu.

Založenie novej Európskej aliancie surovín

29.9.2020

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a komisár Thierry Breton dnes založili Európsku alianciu surovín, ktorá prepojí priemyselné subjekty s členskými štátmi a s občianskou spoločnosťou.