Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Európska komisia vyzýva prijať opatrenia na ochranu sezónnych pracovníkov

16.7.2020

Európska komisia dnes predkladá usmernenia na zabezpečenie ochrany sezónnych pracovníkov v EÚ v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Antitrustová politika: Odvetvový prieskum zameraný na internet vecí

16.7.2020

Európska komisia dnes začala antitrustový prieskum hospodárskej súťaže v oblasti internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby v Európskej únii.

Dane: nový balík opatrení, ktoré majú prispieť k obnove a rastu Európy

15.7.2020

Európska komisia dnes prijala ambiciózny daňový balík, ktorým chce zabezpečiť, aby daňová politika EÚ podporovala obnovu hospodárstva a dlhodobý rast v Európe.

Komisia posilňuje pripravenosť na ďalšie šírenie nákazy

15.7.2020

Európska komisia dnes predstavila okamžité krátkodobé opatrenia na posilnenie pripravenosti EÚ na šírenie nákazy COVID-19.

Komisia odporúča neposkytovať finančnú podporu podnikom, ktoré majú väzby s daňovými rajmi

14.7.2020

Európska komisia dnes odporučila, aby členské štáty neposkytovali finančnú podporu podnikom s väzbami na krajiny, ktoré sú na zozname EÚ obsahujúcom nespolupracujúce daňové jurisdikcie.

Konzultácia k záväzkom, podľa ktorých spoločnosť Aspen sľubuje znížiť ceny nepatentovaných liekov proti rakovine o 73 %

14.7.2020

Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k záväzkom, ktoré ponúka globálna farmaceutická spoločnosť Aspen ako reakciu na obavy Komisie týkajúce sa neprimeraných cien.

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému financovania vo výške 80 miliónov EUR

13.7.2020

Európska komisia schválila slovenskú schému financovania v hodnote 80 miliónov EUR na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ako aj na testovanie a rozširovanie infraštruktúr súvisiacich s výrobou produktov relevantných pre boj proti koronavírusu.

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície z roku 2020

13.7.2020

Európska komisia zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície z roku 2020, v ktorom sa porovnáva efektívnosť, kvalita a nezávislosť justičných systémov vo všetkých členských štátoch EÚ.

Eurobarometer: Ako občania EÚ máme vyššie povedomie o našich európskych právach

9.7.2020

Z nového prieskumu Eurobarometra o občianstve EÚ a demokracii, ktorý dnes zverejnila Európska komisia, vyplýva, že veľká väčšina Európanov (91 %) pozná pojem „občan Európskej únie“.

Európsky vzdelávací priestor sa obohatí o 24 nových európskych univerzít

9.7.2020

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej EÚ, ktoré sa združujú v prospech študentov, učiteľov a spoločností.