Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Titul Supertrieda roka 2017 získala trieda z Michaloviec

23.6.2017

Včera (22. júna) sa v bratislavskom Spoločenskom dome Nivy uskutočnilo národné finále 12. ročníka výchovno-vzdelávacej súťaže Supertrieda. Cieľom projektu je ponúknuť všetkým deťom na Slovensku tému, ktorou sa budú celý rok zaoberať v rámci vyučovania a na jej základe vytvoria umelecké dielo, ktorým sa budú prezentovať na školskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

Komisia navrhla nové transparentné pravidlá pre sprostredkovateľov daňového plánovania

21.6.2017

Informácie, ktoré v poslednom čase unikli do médií, ako napríklad dokumenty Panama Papers, ukázali, ako niektorí sprostredkovatelia aktívne pomáhajú spoločnostiam a fyzickým osobám neplatiť dane, zvyčajne pomocou zložitých cezhraničných schém.

EK predstavila nástroj na stanovenie profilu zručností migrantov

20.6.2017

Európska komisia dnes (20. júna) pri príležitosti Svetového dňa utečencov predstavila nový nástroj EÚ na stanovenie profilu zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

EÚ oslavuje zrušenie roamingových poplatkov

15.6.2017

Od dnešného dňa (15. júna) sa vysoké účty za roaming stávajú pre Európanov históriou.

Premiestňovanie: Komisia dnes začala konania o porušení povinnosti proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku

14.6.2017

Komisia dnes začala konania o porušení povinnosti proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku za nesplnenie povinností, ktoré im vyplývajú z rozhodnutí Rady o premiestňovaní z roku 2015. Napriek opakovaným výzvam Komisie na prijatie opatrení si tieto tri krajiny naďalej neplnia svoje právne povinnosti a nerešpektujú svoje záväzky voči Grécku, Taliansku a ďalším členským štátom.

Schengenský priestor voľného pohybu oslavuje 32 rokov

14.6.2017

Dnes, 14. júna 2017, si pripomíname 32. výročie vzniku schengenského priestoru voľného pohybu. Slovensko sa jeho súčasťou stalo v decembri roku 2007.

Komisia vyzýva Českú republiku a Slovensko, aby prijali opatrenia týkajúce sa environmentálneho hluku

14.6.2017

Komisia vyzýva Slovensko a Českú republiku, aby vypracovali strategické hlukové mapy a akčné plány, ako sa vyžaduje v smernici o hluku. Environmentálny hluk, ktorý je spôsobovaný cestnou, železničnou a leteckou dopravou, priemyslom, výstavbou a niektorými ďalšími činnosťami, je druhou hlavnou príčinou predčasných úmrtí po znečistení vzduchu.

Európska migračná agenda: Komisia sa rozhodla začať konania o porušení povinnosti proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku

13.6.2017

Komisia dnes (13. júna) pred budúco týždňovým zasadnutím Európskej rady predkladá štyri správy o pokroku dosiahnutom v súvislosti s opatreniami prijatými v rámci európskej migračnej agendy na stabilizáciu tokov a lepšie riadenie vonkajších hraníc.

Program Erasmus oslavuje 30 rokov

13.6.2017

Európska únia dnes (13. júna) oslavuje 30. výročie vzniku programu zahraničných výmen Erasmus, na ktorom sa doposiaľ zúčastnilo 9 miliónov ľudí, vrátane takmer 108-tisíc Slovákov.
Hraj o 3 lístky na Pohodu s Europe Direct Trenčín!

Hraj o 3 lístky na Pohodu s Europe Direct Trenčín!

9.6.2017

Europe Direct Trenčín bude počas nasledujúceho týždňa zverejňovať na svojej Facebook stránke súťažné indície, ktoré Ťa môžu doviesť priamo k lístku na hudobný festival Pohoda, ktorý sa bude konať v dňoch 6. – 8. júla 2017.