Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Digitálny deň: krajiny EÚ sa v Ríme zaviazali k prehĺbeniu a rozšíreniu digitalizácie

23.3.2017

V rámci osláv 60. výročia Rímskych zmlúv dnes Komisia zorganizovala ministerské stretnutie, kde ministri jednotlivých členských štátov dohodli na pokroku v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, prepojenej mobility a digitalizácie priemyslu.

Maroš Šefčovič: Európska komisia víta dohodu o jasnejších pravidlách označovania energetickej účinnosti elektrospotrebičov

22.3.2017

Dnes sa Európsky parlament a Rada EÚ dohodli na úprave označenia energetickej účinnosti domácich elektrospotrebičov. Súčasné označenia výrobkov A+++ až G budú nahradené jasnejšími a užívateľsky jednoduchšími označeniami A až G. To spôsobí, že energetické označenia budú zrozumiteľnejšie a spotrebitelia budú lepšie informovaní pri nákupoch elektrospotrebičov.

Vyhlásenie predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera k 1.výročiu bruselských útokov

22.3.2017

Presne rok po desivých útokoch z 22.marca 2016, nad ktorými smútila celá Európa, ostáva a navždy ostane spomienka na obete v našich mysliach a v našich srdciach.

Európsky sociálny fond oslavuje 60. výročie svojho vzniku

22.3.2017

V roku 2017 si pripomíname 60. výročie založenia Európskeho sociálneho fondu (ESF), hlavného a najstaršieho európskeho nástroja na investovanie do ľudského potenciálu.

Protimonopolná politika EÚ: Komisia predstavila návrh, ktorý má štátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže umožniť účinnejšie presadzovanie pravidiel

22.3.2017

Európska komisia dnes predstavila nové pravidlá, ktoré majú zabezpečiť, aby mohli vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže účinnejšie presadzovať efektívnejšie presadzovať protimonopolné pravidlá EÚ.

Spoločné vyhlásenie komisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕry Jourovej a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana

21.3.2017

Minulý piatok (17. marca 2017) sa eurokomisárka Jourová počas svojej návštevy Slovenska zúčastnila historicky prvého stretnutia s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Petrom Plavčanom ohľadom napredovania v začatom konaní Európskej komisie proti Slovenskej republike pre porušenie antidiskriminačnej legislatívy Európskej únie.

Podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič na dvojdňovej návšteve Slovenska

20.3.2017

V dňoch 20. a 21.marca 2017 je na návšteve Slovenska podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič ako súčasť tohtoročného turné Energetickej únie, v rámci ktorého navštevuje členské krajiny EÚ s cieľom prediskutovať, aký pokrok urobila daná krajina pri prechode na nízko-uhlíkové hospodárstvo.

Komisárka Jourová dnes na Slovensku

17.3.2017

Dnes (17.marca) je na oficiálnej návšteve Slovenska komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Prestížna Európska rada pre výskum oslavuje 10 rokov, grant od nej získal aj slovenský vedec

15.3.2017

Výskum novej liečby rakoviny alebo Parkinsonovej choroby, objav nových planét vo vesmíre, vývoj batérií do smartfónov s dlhšou výdržou. To je len pár príkladov tzv. hraničného výskumu, ktorý Európska komisia podporuje prostredníctvom prestížnej Európskej rady pre výskum (ERC).

Komisia zverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2016

15.3.2017

Všeobecná správa o činnosti Európskej únie s názvom „EÚ v roku 2016“ dopĺňa Bielu knihu o budúcnosti Európy a zároveň poskytuje prehľad o hlavných európskych podujatiach, iniciatívach a rozhodnutiach z minulého roku.