Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Prestížna Európska rada pre výskum oslavuje 10 rokov, grant od nej získal aj slovenský vedec

15.3.2017

Výskum novej liečby rakoviny alebo Parkinsonovej choroby, objav nových planét vo vesmíre, vývoj batérií do smartfónov s dlhšou výdržou. To je len pár príkladov tzv. hraničného výskumu, ktorý Európska komisia podporuje prostredníctvom prestížnej Európskej rady pre výskum (ERC).

Komisia zverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2016

15.3.2017

Všeobecná správa o činnosti Európskej únie s názvom „EÚ v roku 2016“ dopĺňa Bielu knihu o budúcnosti Európy a zároveň poskytuje prehľad o hlavných európskych podujatiach, iniciatívach a rozhodnutiach z minulého roku.

Podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v EÚ stále rastie - 11 členských štátov už dosiahlo svoje ciele na rok 2020

14.3.2017

V roku 2015 dosiahol podiel energie získanej z obnoviteľných zdrojov 16,7 percenta na hrubej konečnej spotrebe energie v Európskej únii (EÚ) čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2004 (8,5 percenta), teda prvým rokom, pre ktorý sú dostupné údaje. V porovnaní s predošlým rokom zároveň narástol podiel obnoviteľných zdrojov až v 22 z 28 členských štátov, vrátane Slovenska.

Na Slovensko pricestuje zástupca generálneho tajomníka EK

14.3.2017

Zajtra, 15.marca, na Slovensko pricestuje zástupca generálneho tajomníka EK Jean-Eric Paquet. Ide o druhú najvyššiu pozíciu v rámci administratívy Európskej komisie.
Zapojte sa do vedomostnej súťaže "Mladý Európan 2017"

Zapojte sa do vedomostnej súťaže "Mladý Európan 2017"

13.3.2017

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už dvanásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 2. a/alebo 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Komisia proti monopolom: Gazprom na našich trhoch s plynom pod drobnohľadom

13.3.2017

Gazprom je dominantným dodávateľom zemného plynu vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. V apríli 2015 Komisia vyjadrila svoje predbežné stanovisko, podľa ktorého Gazprom porušoval protimonopolné pravidlá EÚ, pretože presadzoval celkovú stratégiu na rozdelenie stredoeurópskych a východoeurópskych trhov so zemným plynom.

Junckerov plán mobilizuje viac než 177 miliárd nových investícií vo všetkých členských krajinách

13.3.2017

Junckerov plán v súčasnosti mobilizuje už viac ako 177 miliárd eur celkových investícií v EÚ. Táto suma tak už predstavuje viac ako polovicu pôvodného cieľa, a to zmobilizovať 315 miliárd eur.

Cena EÚ pre ženy- inovátorky 2017 pozná víťazov

9.3.2017

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa včera (8.marca) uskutočnilo slávnostné udeľovanie Ceny EÚ pre ženy inovátorky. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky podnikateľky, ktoré založili alebo sa podieľali na založení úspešnej spoločnosti v EÚ s ročným obratom vyše 100-tisíc eur a ktoré v určitom bode získali na svoju činnosť financie z prostriedkov EÚ.

Európsky zbor solidarity: začína sa prepájanie mladých ľudí s organizáciami

9.3.2017

Tri mesiace po uvedení do činnosti Európskeho zboru solidarity, ktorého cieľom je umožnil mladým Európanom začať sa prihlasovať na stáže v oblasti solidarity, môžu teraz akreditované organizácie, ktoré stáže poskytujú, použiť túto databázu na vyhľadanie potenciálnych zamestnancov, stážistov alebo dobrovoľníkov.

Komisia schválila 2.fázu projektu výstavby úseku D3 v hodnote takmer 150 miliónov eur

8.3.2017

Európska komisia dnes Slovensku schválila investíciu vo výške takmer 150 miliónov eur z Kohézneho fondu na výstavbu úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno.