Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

V EÚ sa v roku 2015 narodilo vyše 5 miliónov detí

8.3.2017

V roku 2015 sa v Európskej únii narodilo 5,103 milióna detí, z toho najviac vo Francúzsku (799 700), vo Veľkej Británii (776 700), Nemecku (737 600), Taliansku (485 800), Španielsku (418 400) a v Poľsku (369 300), pričom priemerný vek žien- prvorodičiek bol takmer 29 rokov.

EÚ dnes v noci vypustila nový satelit programu Copernicus na pozorovanie Zeme

7.3.2017

Vďaka novému satelitu sa skráti čas potrebný na získanie presných zemepisných údajov na polovicu. Jeho služby ocenia najmä poľnohospodári, stavitelia, rybári a všetci tí, ktorí potrebujú okamžitý prístup k aktualizovaným údajom o teréne.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii funguje už 10 rokov

7.3.2017

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vznikol s cieľom pomáhať pracovníkom, ktorých postihlo zrušenie podniku alebo úpadok konkrétneho hospodárskeho odvetvia.

Len 1 z 3 riadiacich pracovníkov v EÚ sú ženy, prekvapivo vedie Východná Európa

6.3.2017

Pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa žien dnes Eurostat uverejnil štatistiku, z ktorej vyplýva, že riadiacu pozíciu zastáva vo firmách s 10 a viac zamestnancami so sídlom v Európskej únii približne 7,3 milióna osôb – z toho ženy tvoria len 35 percent, hoci ich zastúpenie na pracovnom trhu v rámci EÚ je podobné ako v prípade mužov.

Viete o regionálnom projekte, ktorý si zaslúži cenu? Prihláste ho do prestížnej súťaže

6.3.2017

Máte pocit, že viete o dobrom regionálnom projekte, o ktorom by sa mali dozvedieť aj ostatní? Prihláste ho do prestížnej súťaže RegioStars Awards do 10. apríla.

Aká je digitálna pripravenosť vašej krajiny? Európa sa zlepšuje, ale mnohé štáty majú stále čo zlepšovať

3.3.2017

Európska komisia dnes uverejnila výsledky Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2017, ktorý je nástrojom na prezentáciu výkonnosti 28 členských štátov smerom k digitálnej ekonomike a spoločnosti.

Komisia vyzvala členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie v oblasti migrácie

2.3.2017

Komisia dnes uverejnila tri správy o pokroku v oblasti migračnej politiky, a to Desiatu správu o premiestňovaní a presídľovaní, Piatu správa o pokroku pri plnení vyhlásenia EÚ a Turecka a Druhú správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Eurostat: Najviac sa v Únii venujú športu v Škandinávii, najmenej v Bulharsku, Slovensko tesne pod priemerom EÚ

2.3.2017

Najnovší Eurostat ukázal, že len takmer každý tretí obyvateľ EÚ (29,9 percenta) vo veku 18 a viac rokov strávil týždenne aspoň dva a pol hodiny športovou činnosťou.

Komisia dnes predstavila prelomovú Bielu knihu o budúcnosti Európy

1.3.2017

Európska komisia práve predkladá správu s názvom Biela kniha o budúcnosti Európy, ktorá predstavuje päť scenárov, ako by sa Únia mohla vyvíjať do roku 2025 po odchode Veľkej Británie v závislosti od toho, ako sa členské štáty rozhodnú reagovať.

Európske referenčné siete: 900 lekárskych tímov z 26 krajín v celej Európe bude vzájomne prepojených v prospech pacientov

28.2.2017

Európske referenčné siete (ERS), ktoré zajtra (1.marca) začnú svoju činnosť, budú slúžiť ako inovačné platformy pre cezhraničnú spoluprácu medzi odborníkmi na diagnostiku a liečbu zriedkavých chorôb, ako aj komplexných chorôb s nízkym výskytom.