Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Počet presídľovaní stúpa

8.2.2017

Európska komisia každé dva mesiace vydáva hodnotiacu správu o fungovaní núdzového systému premiestňovania (relocation) a presídľovania (resettlement) migrantov. Dnes vyšla v poradí už ôsma a konštatuje pozitívne napredovanie.

Ako sme na tom s pravidlami ohľadom životného prostredia?

6.2.2017

Európska komisia dnes zverejnila Hodnotenie implementácie environmentálnych politík EÚ (EIR), ktorého cieľom je zlepšiť uplatňovanie spoločne dohodnutých pravidiel v oblastiach odpadového hospodárstva, prírody, biodiverzity, kvality ovzdušia, kvality vody a vodného hospodárstva.

7. február – deň bezpečnejšieho internetu – Čo vieme o cookies?

6.2.2017

V roku 2016 používalo internet až 80% ľudí v EÚ, a to aj na viacerých zariadeniach. Najčastejšie išlo o smartfóny (79%), nasledovali laptopy a netbooky (64%), stolové počítače (54%) a tablety (44%).

Čo sme zatiaľ dosiahli v oblasti energetickej únie?

1.2.2017

Dnes zverejnená Druhá správa o stave energetickej únie konštatuje dobré nasmerovanie k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. V oblasti emisií uhlíkových plynov, energetickej efektívnosti či energie z obnoviteľných zdrojov, je Európa na ceste k naplneniu cieľov stanovených do roku 2020.

Európsky deň ochrany osobných údajov: Na čo sa majú firmy pripraviť?

27.1.2017

Len 15% ľudí má pocit, že má úplnú kontrolu nad informáciami, ktoré poskytuje online.

Erasmus oslavuje 30 rokov

26.1.2017

Pri príležitosti 30. výročia úspešného programu na podporu mobility v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy Erasmus+ Európska komisia zverejnila výročnú správu za rok 2015 s najaktuálnejšími číslami o počte ľudí, ktorí program absolvovali.

Obehové hospodárstvo – ako ďalej?

26.1.2017

Dnes boli odprezentované výsledky opatrení v oblasti obehového hospodárstva a EK takisto informovala o ďalších krokoch.

Predĺženie dočasných kontrol

25.1.2017

Európska komisia odporúča Rade schváliť predĺženie dočasných kontrol na vnútorných schengenských hraniciach v Rakúsku, Nemecku, Dánsku, Švédsku a Nórsku, na ďalšie tri mesiace.

S čím sa chystá EK na Maltu?

25.1.2017

EK a Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini oznámili, že na buducotýždňovom summite 3. februára na Malte predstavia niekoľko opatrení na posilnenie činností EÚ na trase cez centrálne Stredozemie.

Fungovanie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž

25.1.2017

Dnes vyšlo hodnotenie prvých troch mesiacov fungovania Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž.