Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Krajiny EÚ testujú svoju schopnosť spolupracovať v prípade kybernetických útokov

29.9.2020

Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a Agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) sa stretli, aby otestovali a vyhodnotili svoje schopnosti a odolnosť v prípade útoku na kybernetickú bezpečnosť.

Akčný plán na podporu colných orgánov EÚ – lepšia ochrana príjmov, prosperity a bezpečnosti

28.9.2020

Európska komisia dnes uviedla nový akčný plán pre colnú úniu, v ktorom sa predkladá súbor opatrení, vďaka ktorým sa v priebehu nasledujúcich štyroch rokov zaistia inteligentnejšie, inovatívnejšie a efektívnejšie pracovné postupy colných orgánov EÚ.

Posúdenie vplyvu používania centových euromincí v krajinách EÚ

28.9.2020

Európska komisia dnes spustila proces posúdenia vplyvu používania jedno- a dvojcentových euromincí v krajinách EÚ.

Únia kapitálových trhov: Komisia podporí európske kapitálové trhy

24.9.2020

Európska komisia dnes uverejnila nový ambiciózny akčný plán na posilnenie únie kapitálových trhov Európskej únie v nadchádzajúcich rokoch, pričom najdôležitejšou prioritou je zabezpečiť, aby sa Únia zotavila z bezprecedentnej hospodárskej krízy spôsobenej koronavírusom.

Európsky týždeň športu v plnom prúde, zapojilo sa najmenej 700 podujatí

24.9.2020

Už šiesty rok po sebe patrí úvod jesene Európskemu týždňu športu, ktorý odštartoval v stredu 23. septembra na celom Slovensku a potrvá do 30. septembra.

Nový začiatok v oblasti migrácie: Budovanie dôvery a dosiahnutie novej rovnováhy medzi zodpovednosťou a solidaritou

23.9.2020

Európska komisia dnes navrhla nový pakt o migrácii a azyle, ktorý bude zahŕňať všetky prvky potrebné pre komplexný európsky prístup k migrácii.

Jednotné európske nebo: udržateľnejší a odolnejší manažment letovej prevádzky

23.9.2020

Európska komisia včera navrhla doplnenie regulačného rámca jednotného európskeho neba v nadväznosti na európsku zelenú dohodu.

Správa Komisie ukazuje, že digitálne verejné služby sa zlepšili v celej Európe

23.9.2020

Digitálne poskytovanie verejných služieb sa v Európe za posledné dva roky zlepšilo.

Boj proti nelegálnym drogám: Európska správa o drogách za rok 2020

23.9.2020

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová sa zúčastnila virtuálneho predstavenia Európskej správy o drogách za rok 2020 spolu s predsedníčkou správnej rady Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) a riaditeľom centra Alexisom Goosdeelom.

Boj proti rakovine: lepšia ochrana pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami

22.9.2020

Každoročne sa v EÚ objaví zhruba 120 000 prípadov rakoviny v dôsledku vystavenia karcinogénom v práci, čo vedie každý rok zhruba k 80 000 úmrtiam.