Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

COVID-19: Štátna pomoc

16.4.2020

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali.

COVID-19: Európsky postup spoločného zrušenia opatrení na zamedzenie šírenia nákazy

15.4.2020

Komisia dnes v spolupráci s predsedom Európskej rady predložila spoločný európsky plán na postupné rušenie opatrení na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom.

COVID-19: Usmernenia k testovaniu

15.4.2020

Komisia dnes ako súčasť európskeho plánu uvoľňovania opatrení na boj proti koronavírusu predložila usmernenia k metódam testovania na ochorenie COVID-19.

COVID-19: Štátna pomoc

15.4.2020

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali.

COVID-19: Schvaľovanie štátnej pomoci

14.4.2020

EK promptne schvaľuje podporu pre krajiny po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19.

COVID-19: Usmernenia EK týkajúce sa zaobchádzania s odpadom počas koronavírusovej krízy

14.4.2020

Európska komisia dnes zverejnila usmernenia na podporu členských štátov pri zaobchádzaní a hospodárení s odpadom počas pandémie ochorenia COVID-19.

COVID-19: Predĺženie obmedzení nepodstaných ciest

8.4.2020

Európska komisia dnes vyzvala štáty schengenského priestoru a pridružené štáty, aby predĺžili obmedzenia, týkajúce sa tých ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, do 15. mája.

COVID-19: Globálne opatrenia EÚ na boj proti pandémii

8.4.2020

Európska komisia dnes predstavila plány, ako EÚ pomocou rozsiahlych a cielených opatrení podporí partnerské krajiny v ich boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom.

COVID-19: Podpora stratégie na ukončenie krízovej situácie prostredníctvom mobilných dát a aplikácií

8.4.2020

Európska komisia prijala odporúčanie na vytvorenie spoločného prístupu EÚ k využívaniu mobilných aplikácií a mobilných údajov v reakcii na pandémiu koronavírusu.

COVID-19: Antitrustová politika v čase pandémie koronavírusu

8.4.2020

Komisia vydala usmernenie, v ktorom súhlasí s obmedzenou spoluprácou výrobcov kritických nemocničných liekov v čase pandémie koronavírusu.