Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Komisia prezentuje svoj plán ekologickej, inteligentnej a cenovo dostupnej mobility

10.12.2020

Európska komisia dnes predstavila svoju stratégiu udržateľnej a inteligentnej mobility spolu s akčným plánom 82 iniciatív, ktorými sa bude riadiť naša práca na ďalšie štyri roky.

Bezpečnostná únia: Program boja proti terorizmu a silnejší Europol zvýšia odolnosť EÚ

9.12.2020

Európska komisia dnes predstavila nový program boja proti terorizmu, vďaka ktorému EÚ zintenzívni boj proti terorizmu a násilnému extrémizmu a posilní svoju odolnosť voči teroristickým hrozbám.

Správa o bezpečnostnej únii: zachovanie dynamiky vykonávania kľúčových iniciatív

9.12.2020

Komisia sa zaviazala pravidelne podávať správy o pokroku v oblasti bezpečnosti, a preto dnes zverejní prvú správu o Stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 – 2025, ktorú predstavila v júli.

Európsky klimatický pakt: posilňujeme postavenie občanov, aby mohli vytvoriť ekologickejšiu Európu

9.12.2020

Európska komisia dnes štartuje Európsky klimatický pakt.

Hodnotiaca tabuľka digitálnych zručností ukazuje menšiu pravdepodobnosť zamestnania a zručností európskych žien v oblasti IKT

9.12.2020

Európska komisia uverejnila hodnotiacu tabuľku „Ženy v digitálnej oblasti“ za rok 2020.

Vakcíny a testovacie súpravy oslobodené od DPH

8.12.2020

Komisia víta prijatie nových dôležitých opatrení, ktoré členským štátom umožnia oslobodiť nemocnice, lekárov a jednotlivcov v EÚ od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri nákupe vakcín proti koronavírusu a testovacích súprav.

Akčný plán pre európsku demokraciu

3.12.2020

Európska komisia (EK) dnes predkladá svoj akčný plán pre európsku demokraciu s cieľom posilniť postavenie občanov a vybudovať odolnejšie demokracie v celej EÚ.

Akčný plán na podporu obnovy a transformácie mediálneho a audiovizuálneho sektora

3.12.2020

Komisia dnes prijala akčný plán na podporu obnovy a transformácie mediálneho a audiovizuálneho sektora.

Nástroj SURE: 631 miliónov pre Slovensko

1.12.2020

Európska komisia vyplatila 8,5 miliárd eur piatim členským štátom vrátane Slovenska, ktoré v rámci dnešných operácií dostalo 300 mil. eur na financovanie tzv. kurzarbeitu a podporu pracovníkov.

Ursula von der Leyen – rok v úrade

30.11.2020

Zajtra 1. decembra uplynie presne jeden rok odkedy nastúpila do čela Európskej komisie Ursula von der Leyenová.