Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Stratégia využívania vodíka v prospech klimaticky neutrálnej Európy

8.7.2020

Európska komisia dnes predstavila plány pre integráciu energetického systému budúcnosti a vodík.

Letná hospodárska prognóza

7.7.2020

Hospodárstvo EÚ postihne tento rok v dôsledku pandémie koronavírusu hlboká recesia, a to aj napriek rýchlej a komplexnej reakcii tak na národnej ako aj európskej úrovni.

Počet opatrení prijatých s cieľom chrániť európskych spotrebiteľov sa výrazne zvýšil

7.7.2020

Európska komisia dnes zverejnila najnovšiu správu o systéme na rýchlu výmenu informácií, ktorým chce zabrániť predaju nebezpečných výrobkov na trhu alebo tento predaj obmedziť.

Komisia investuje 1 miliardu eur do inovačných projektov čistých technológií

3.7.2020

Európska komisia otvára prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci inovačného fondu.

Investičný plán pre Európu prekročil stanovený cieľ vo výške 500 miliárd eur skôr, než sa čakalo

3.7.2020

V rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) sa od júla 2015 zmobilizovali v celej EÚ dodatočné investície vo výške 514 miliárd eur, čím sa jeho stanovený cieľ dosiahol pol roka pred koncom tejto iniciatívy.

Komisia posiela Slovensko na Súdny dvor EÚ – asanačná ťažba dreva a hlucháň

2.7.2020

Európska komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za to, že správne netransponovalo a nevykonalo časti smernice o biotopoch a časť smernice o vtákoch.

Ďalšie postúpenie na Súdny dvor: PORTUGALSKO a SLOVENSKO, pretože nezmapovali hluk a nevypracovali akčné plány v oblasti hluku

2.7.2020

Európska komisia vyzýva Portugalsko a Slovensko, aby dodržiavali kľúčové ustanovenia smernice 2002/49/ES o posudzovaní a riadení environmentálneho hluku.

Ďalšie kroky na podporu európskych audiovizuálnych diel a ochranu zraniteľných divákov

2.7.2020

Komisia dnes (2. júla 2020) prijala usmernenia na pomoc členským štátom pri vykonávaní revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.

Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

1.7.2020

Komisia dnes predstavuje európsky program v oblasti zručností, v ktorom sa stanovujú ambiciózne kvantitatívne ciele zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, ktoré sa majú dosiahnuť v priebehu nasledujúcich 5 rokov.

Iniciatíva „Podpora zamestnanosti mladých ľudí“: most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu

1.7.2020

Európska komisia dnes prijala opatrenia, ktoré mladým ľuďom prinesú príležitosti v plnej miere rozvinúť svoj potenciál.