Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Oddnes je možné žiadať o spolufinancovanie kampaní na podporu poľnohospodárskych produktov z EÚ

12.1.2017

Oddnes je možné predkladať návrhy na spolufinancovanie kampaní na podporu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ.

Lepšia ochrana súkromia aj online - bude platiť aj pre Facebook a Gmail, jednoduchšie pravidlá pre cookies

11.1.2017

Stále viac Európanov komunikuje elektronicky. Až 74% na dennej alebo takmer dennej báze používa mobil na telefonovanie a písanie správ, 60% Európanov denne využíva internet, 46% posiela a odosiela emaily.

Poskytovanie služieb v zahraničí – poriadok v pravidlách

10.1.2017

Európska komisia dnes dala na stôl návrh niekoľkých opatrení v oblasti poskytovania služieb. Ich cieľom je uľahčiť poskytovateľom služieb a osobám vykonávajúcim slobodné povolania pôsobenie na jednotnom trhu EÚ.

Praktické rady v oblasti BOZP

10.1.2017

Podľa odhadov zomrie každoročne na následky ochorení súvisiacich so zamestnaním približne až 160 000 Európanov.

Cesta k dátovému hospodárstvu

10.1.2017

V oblasti dát EÚ nevyužíva svoj potenciál naplno. Aby sa táto situácia zmenila je potrebné odstrániť obmedzenia voľného cezhraničného pohybu dát, ako aj viaceré právne neistoty.

Rozpočet EÚ v roku 2017: 158 miliárd eur na posilnenie ekonomiky a bezpečnosti, z ktorých bude mať veľký úžitok aj Slovensko

5.1.2017

Európska únia v roku 2017 hospodári s rozpočtom 157,9 miliardy eur, čo predstavuje zhruba 1% HDP EÚ.

Na Slovensku si vďaka Európskemu sociálnemu fondu našlo v rokoch 2007-2013 prácu takmer 200 000 ľudí

5.1.2017

Európska komisia dnes zverejnila hodnotiacu správu o investíciách v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF) za obdobie rokov 2007 – 2013.

Európske hlavné mestá kultúry v roku 2017: dánsky Aarhus a prvýkrát aj mesto na Cypre

3.1.2017

Držiteľom titulu Európske hlavné mesto kultúry sú od 1. januára tohto roku druhé najväčšie mesto v Dánsku Aarhus a historický Pafos na Cypre.

Pracovný program EK na rok 2017: Európa, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje

3.1.2017

Európska komisia sa v roku 2017 plne sústredí na napĺňanie svojho pracovného programu, ktorý oficiálne predstavila ešte v októbri minulého roka. Pracovný program sa zameriava na konkrétne opatrenia, ktoré ovplyvnia životy ľudí a jeho základom je 10 priorít Junckerovej komisie zadefinovaných tak, aby riešili najpálčivejšie výzvy, ktorým dnes Európa čelí.

Eurobarometer – jeseň 2016: Prisťahovalectvo a terorizmus sa naďalej považujú za najväčšie výzvy, ktorým EÚ čelí

22.12.2016

Prisťahovalectvo a terorizmus sa naďalej považujú za najväčšie výzvy, ktorým EÚ čelí, aj keď na nepatrne nižšej úrovni ako pri poslednom prieskume z jari 2016. Podpora priorít a politík Európskej únie zostáva výrazná a od jari 2016 sa ešte zvýšila. To sú dva kľúčové výsledky posledného štandardného prieskumu Eurobarometra, ktoré boli dnes uverejnené spolu s osobitným prieskumom Eurobarometra „Budúcnosť Európy“.