Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Vianočné srdce Zelenej župy

9.12.2016

Už od pondelka 5.decembra na Trenčianskej župe hrajú koledy a svieti vianočný stromček. Spoločne ho ozdobili klienti zariadenia Čistá Duša Trenčín s trenčianskym županom Jaroslavom Baškom a deťmi zo Základnej školy na Bezručovej ulici v Trenčíne.

Maastrichtská zmluva oslavuje štvrťstoročie: Európa sa nerozpadá, odkazuje predseda Európskej komisie Juncker

9.12.2016

Pri príležitosti 25. výročia Maastrichtskej zmluvy dnes predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prejav na Maastrichtskej univerzite.

Koľko ľudí v EÚ dostáva nízke mzdy + hodinové mzdy v jednotlivých štátoch

9.12.2016

Podiel pracovníkov s nízkymi mzdami bol v EÚ v roku 2014 na úrovni 17,2 %.

EK zverejnila dve hodnotiace správy v oblasti migrácie

8.12.2016

V štvrtej hodnotiacej správe týkajúcej sa implementácie dohody medzi EÚ a Tureckom je zhrnutý pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť od jej prijatia 20.marca tohto roku. Podľa správy implementácia napreduje, stále však čelí viacerým výzvam.

Ako lepšie bojovať proti podvodom s cestovnými dokladmi?

8.12.2016

Európska komisia dnes prijala akčný plán, v ktorom sa stanovujú konkrétne opatrenia a jasné odporúčania pre členské štáty na zlepšenie zabezpečenia cestovných dokladov.

Nový návrh Komisie: Dátové služby v celej EÚ bez poplatkov navyše

8.12.2016

Po intenzívnych diskusiách s Európskym parlamentom, členskými štátmi, partnermi a zástupcami spotrebiteľov, regulátorov a operátorov včera Európska komisia predstavila nový návrh pravidiel, ktoré dopĺňajú zámer Komisie zrušiť roamingové poplatky v rámci EÚ 15. júna 2017.

Komisia zahajuje činnosť európskeho zboru solidarity

7.12.2016

Európska komisia dnes zriadila európsky zbor solidarity – iba dva mesiace po tom, ako to predseda Juncker avizoval a ako prvý konkrétny výsledok priorít činnosti uvedených v tzv. bratislavskom pláne.

Komisár Navracsics predstavil výsledky PISA 2015, Slovensko sa zhoršilo

6.12.2016

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics dnes spolu so zástupcom generálneho tajomníka OECD Douglasom Frantzom predstavili výsledky PISA (Programu medzinárodného hodnotenia žiakov) za rok 2015, ktorý porovnáva čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť 15-ročných študentov vo svete.

Tunel Žilina prerazený: O krok bližšie k dokončeniu D1 pri Žiline aj vďaka EÚ fondom

5.12.2016

Aj vďaka prostriedkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov sa dnes slávnostne prerazila tunelová rúra Žilina. Nový tunel je súčasťou projektu výstavby viac ako 11 km dlhého úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v okrese Žilina.