Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Komisárka Jourová na Slovensku

17.1.2017

Dnes navštívila Slovensko Európska komisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Koľko rýb a morských príšer zjedia Slováci

13.1.2017

Spotreba rýb v Európe rastie, 42% Európanov konzumuje ryby doma aspoň raz za týždeň.

Predseda EK Juncker na Cypre: Všetci Cyperčania si zaslúžia lepšiu európsku budúcnosť

12.1.2017

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa dnes v Ženeve zúčastnil rokovaní o zjednotení Cypru.

Najnovšie údaje o pomoci utečencom v Turecku

12.1.2017

V Turecku je momentálne registrovaných viac ako 2,7 milióna sýrskych utečencov.

Oddnes je možné žiadať o spolufinancovanie kampaní na podporu poľnohospodárskych produktov z EÚ

12.1.2017

Oddnes je možné predkladať návrhy na spolufinancovanie kampaní na podporu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ.

Lepšia ochrana súkromia aj online - bude platiť aj pre Facebook a Gmail, jednoduchšie pravidlá pre cookies

11.1.2017

Stále viac Európanov komunikuje elektronicky. Až 74% na dennej alebo takmer dennej báze používa mobil na telefonovanie a písanie správ, 60% Európanov denne využíva internet, 46% posiela a odosiela emaily.

Poskytovanie služieb v zahraničí – poriadok v pravidlách

10.1.2017

Európska komisia dnes dala na stôl návrh niekoľkých opatrení v oblasti poskytovania služieb. Ich cieľom je uľahčiť poskytovateľom služieb a osobám vykonávajúcim slobodné povolania pôsobenie na jednotnom trhu EÚ.

Praktické rady v oblasti BOZP

10.1.2017

Podľa odhadov zomrie každoročne na následky ochorení súvisiacich so zamestnaním približne až 160 000 Európanov.

Cesta k dátovému hospodárstvu

10.1.2017

V oblasti dát EÚ nevyužíva svoj potenciál naplno. Aby sa táto situácia zmenila je potrebné odstrániť obmedzenia voľného cezhraničného pohybu dát, ako aj viaceré právne neistoty.

Rozpočet EÚ v roku 2017: 158 miliárd eur na posilnenie ekonomiky a bezpečnosti, z ktorých bude mať veľký úžitok aj Slovensko

5.1.2017

Európska únia v roku 2017 hospodári s rozpočtom 157,9 miliardy eur, čo predstavuje zhruba 1% HDP EÚ.