Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Ako je na tom naše vzdelávanie?

7.11.2016

Dnes vyšiel Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2016. Ide o v poradí piate vydanie dokumentu, v ktorom Európska komisia mapuje vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ a zároveň hodnotí plnenie cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 v oblasti vzdelávania.

Dnes vstúpila do platnosti Parížska dohoda o klimatických zmenách

4.11.2016

Dnes – 4. novembra 2016 vstupuje do platnosti Parížska dohoda o klimatických zmenách, ktorá bola po sérii dlhých rokovaní uzavretá v Paríži v decembri minulého roka a slávnostne podpísaná v apríli v sídle Organizácie spojených národov – v New Yorku.

Na Slovensku sa vďaka príspevku Európskej komisie obnoví najmenej 850 hektárov mokradí

3.11.2016

V rámci investičného balíka, ktorý schválila Európska komisia vo výške 222,7 milióna EUR z rozpočtu EÚ na podporu udržateľnejšej a nízkouhlíkovej budúcnosti, sa na Slovensku podporí praktická ochrana prírody. Finančnú podporu slovenskému projektu Európska komisia schválila v rámci programu LIFE Príroda a biodiverzita, ktorý sa zameriava na vykonávanie smerníc o vtáctve a biotopoch.

Európsky deň rovnosti odmeňovania

3.11.2016

Dnes je Európsky deň rovnosti odmeňovania, je to deň, keď ženy v Európe prestávajú byť platené za svoju prácu v dôsledku rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Fórum Dunajskej stratégie

2.11.2016

V dňoch 3.-4. novembra 2016 sa v Bratislave uskutoční 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.

Európski komisári na bratislavskom Tatra Summite

27.10.2016

Dňa 28. októbra 2016 navštívia Bratislavu až štyria eurokomisári, z toho dvaja podpredsedovia Európskej komisie. Na Slovensko zavítajú vďaka významnej medzinárodnej konferencii Globsec Tatra Summit – Investičné fórum, ktorá sa koná od 27. do 30. októbra 2016.

Nová stratégia vesmírnej politiky pre Európu má zabezpečiť autonómny prístup Európy k vesmíru

26.10.2016

Dnes Európska komisia predstavila dlho očakávanú komplexnú stratégiu pre vesmírnu politiku Európy, ktorá podporí vytváranie nových služieb a posilní postavenie Európy v tejto oblasti. Cieľom stratégie je zabezpečiť autonómny prístup Európy k vesmírneho priestoru a k jeho využívaniu, čo prispeje nielen nášmu priemyslu a podnikateľom, ale aj našej bezpečnosti, obrane a celkovej strategickej nezávislosti.

Komisia navrhuje zásadnú reformu dane z príjmov právnických osôb v EÚ

25.10.2016

Komisia dnes predstavila plány na revíziu toho, ako sú spoločnosti v rámci jednotného trhu zdaňované.

Tretí Pracovný program Európskej komisie

25.10.2016

Dnes Európska komisia prijala svoj Pracovný program na rok 2017.