Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Bezpečnostná únia

16.11.2016

Dnes vyšla už v poradí druhá správa o tom, ako EÚ napreduje prvo svojej práci na bezpečnejšej Únii.

Posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom reťazci

15.11.2016

Osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy, ktorú zriadila Európska komisia v januári 2016, predložila 14. novembra komisárovi EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Philovi Hoganovi odporúčania k postaveniu poľnohospodárov v rámci potravinového reťazca.

Podpredseda EK na COSACu

14.11.2016

Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič navštívi zajtra 15.11. 2016 Slovensko.

Zastúpenie EK na ITAPE

14.11.2016

Informačné technológie nás v súčasnosti sprevádzajú na každom kroku a digitálne zručnosti sa postupne stávajú nevyhnutnosťou vo všetkých oblastiach života.

Mladí Európania v Trenčíne

10.11.2016

Dňa 08. novembra 2016 sa Europe Direct Trenčín prezentovalo na základnej škole Dlhé Hony Trenčín.

Hospodárska prognóza Európskej komisie: pozitívne správy pre Slovensko

9.11.2016

Hospodársky rast v Európe bude podľa očakávaní pokračovať len miernym tempom, keďže nedávne zlepšenia na trhu práce a rastúcu verejnú spotrebu vyvažuje niekoľko prekážok brániacich rastu a oslabovanie podporných faktorov.

Ako je na tom naše vzdelávanie?

7.11.2016

Dnes vyšiel Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2016. Ide o v poradí piate vydanie dokumentu, v ktorom Európska komisia mapuje vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ a zároveň hodnotí plnenie cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 v oblasti vzdelávania.

Dnes vstúpila do platnosti Parížska dohoda o klimatických zmenách

4.11.2016

Dnes – 4. novembra 2016 vstupuje do platnosti Parížska dohoda o klimatických zmenách, ktorá bola po sérii dlhých rokovaní uzavretá v Paríži v decembri minulého roka a slávnostne podpísaná v apríli v sídle Organizácie spojených národov – v New Yorku.

Na Slovensku sa vďaka príspevku Európskej komisie obnoví najmenej 850 hektárov mokradí

3.11.2016

V rámci investičného balíka, ktorý schválila Európska komisia vo výške 222,7 milióna EUR z rozpočtu EÚ na podporu udržateľnejšej a nízkouhlíkovej budúcnosti, sa na Slovensku podporí praktická ochrana prírody. Finančnú podporu slovenskému projektu Európska komisia schválila v rámci programu LIFE Príroda a biodiverzita, ktorý sa zameriava na vykonávanie smerníc o vtáctve a biotopoch.

Európsky deň rovnosti odmeňovania

3.11.2016

Dnes je Európsky deň rovnosti odmeňovania, je to deň, keď ženy v Európe prestávajú byť platené za svoju prácu v dôsledku rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.