Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Životné prostredie: Komisia žiada Súdny dvor o uloženie finančných sankcií štyrom členským štátom a nalieha na Belgicko, aby dodržiavalo predpisy EÚ o odpade

26.4.2012

Európska komisia z dôvodu, že Bulharsko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko nedodržali lehotu na transpozíciu (ktorou bol december 2010) rámcovej smernice EÚ o odpade do vnútroštátneho práva, postupuje túto vec Súdnemu dvoru EÚ.
Mladý Európan 2012 Žilina

Mladý Európan 2012 Žilina

23.4.2012

Dňa 23. apríla 2012 sa v priestoroch Súkromného gymnázia v Žiline uskutočnil siedmy ročník regionálneho kola súťaže „Mladý Európan 2012“ organizovaný Europe Direct centrom v Trenčíne.
Mladý Európan 2012 Trenčín

Mladý Európan 2012 Trenčín

19.4.2012

Dňa 19. apríla 2012 sa v priestoroch Školského internátu v Trenčíne na Staničnej 6 uskutočnil siedmy ročník regionálneho kola súťaže „Mladý Európan 2012“ organizovaný Europe Direct centrom v Trenčíne.

Komisia predstavuje nové opatrenia v oblasti oživenia hospodárstva sprevádzané vytváraním veľkého počtu pracovných miest a identifikuje kľúčové príležitosti

18.4.2012

Nezamestnanosť v EÚ útočí na rekordy a ekonomické predpovede na nasledujúce mesiace sú nasiaknuté pesimizmom.

„We Mean Business“: Komisia začína kampaň na podporu pracovných stáží

16.4.2012

Európska komisia začína kampaň s názvom „We Mean Business“, ktorej cieľom je podporiť firmy, aby sa viac angažovali v oblasti pracovných stáží pre mladých ľudí, čím by prispeli k rozšíreniu ich zručností a zlepšeniu ich zamestnateľnosti.
Debata Cafe Európa - Európske ženy potrebujú kvóty

Debata Cafe Európa - Európske ženy potrebujú kvóty

12.4.2012

Pozývame Vás dňa 26. apríla 2012 o 17:00 do STEPS CLUBU na ďalšie kolo zo série debát Cafe Európa na tému: Európske ženy potrebujú kvóty

Komisia znižuje zbytočné zaťaženie pri evidencii vozidiel v inom členskom štáte

4.4.2012

Každý rok musia občania a spoločnosti EÚ previezť približne 3,5 milióna vozidiel do iného členského štátu a zaevidovať ich v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Európska komisia aktualizovala európsky bezpečnostný zoznam leteckých spoločností, ktoré podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy

3.4.2012

Európska komisia prijala 19. aktualizáciu európskeho zoznamu leteckých dopravcov, ktorí z bezpečnostných dôvodov podliehajú zákazu alebo obmedzeniam vykonávania leteckej dopravy v rámci Európskej únie.
Debata Café Európa - Acta je pre Európu výhodná

Debata Café Európa - Acta je pre Európu výhodná

2.4.2012

Dňa 29. marca 2012 o 17:00h v STEPS CLUB Trenčín sa debatovalo na tému, či je ACTA výhodná pre Európu.

Komisia chce preskúmať daňové opatrenia pre cezhraničných pracovníkov

2.4.2012

Komisia chce v rámci cielenej iniciatívy preskúmať daňové opatrenia členských štátov, aby sa uistila, že nie sú diskriminačné voči cezhraničným pracovníkom.