Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Pozvánka: „Moderné vzdelávanie prispôsobené potrebám trhu práce – hudba budúcnosti?”

13.6.2016

Vo štvrtok 16. júna 2016 sa uskutoční seminár na tému: „Moderné vzdelávanie prispôsobené potrebám trhu práce – hudba budúcnosti?”

V roku 2014 získalo občianstvo EÚ takmer 900 000 osôb

13.6.2016

Štatistický úrad EÚ Eurostat mapoval počet udelených občianstiev EÚ v roku 2014. Vyplýva z neho, že v danom roku získalo občianstvo členského štátu EÚ 890 000 ľudí, čo je oproti 981 000 ľuďom v roku 2013 mierny pokles. Od roku 2009 získalo občianstvo niektorého členského štátu EÚ viac ako 5 miliónov ľudí.

Konferencia: Vplyv technologických zmien na systém sociálneho zabezpečenia a pracovné právo

10.6.2016

Stretnutie s novinármi a konferencia v súvislosti s pripravovaným slovenským predsedníctvom 14. júna v Bratislave
Hraj o 3 lístky na Pohodu s Europe Direct Trenčín!

Hraj o 3 lístky na Pohodu s Europe Direct Trenčín!

10.6.2016

Europe Direct Trenčín bude počas najbližších dvoch týždňov zverejňovať na svojej Facebook stránke súťažné indície o lístok na hudobný festival Pohoda, ktorý sa bude konať v dňoch 7. – 9. júla 2016.

7. Európsky samit regiónov a miest

7.6.2016

Európsky výbor regiónov organizuje každé dva roky Európsky summit regiónov a miest, na ktorom sa schádzajú politici zo všetkých úrovní správy v Európe – miestnej, regionálnej aj európskej – spolu s expertmi a zainteresovanými stranami, aby diskutovali o politických opatreniach, ktoré ovplyvňujú každodenný život a podnikanie vo všetkých regiónoch EÚ.

Návrhy Európskej komisie v oblasti migrácie

7.6.2016

Európska komisia dnes oznámila nový rámec partnerstva v oblasti migrácie, ktorého cieľom je zaistiť posilnenie spolupráce s tretími krajinami za účelom lepšieho zvládania migrácie.

Maroš Šefčovič na čele najvplyvnejších osobností pre energetickú efektívnosť

3.6.2016

Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu opäť bodoval, keď suverénne zvíťazil v rebríčku najvplyvnejších odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti.

Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo

2.6.2016

Európska komisia dnes predložila usmernenia, ktorých cieľom je podporiť a motivovať spotrebiteľov, podniky a verejné orgány k zapojeniu sa do zdielaného hospodárstva.

Prvé výročie Európskeho fondu pre strategické investície

1.6.2016

Investičný plán pre Európu je prvou významnou iniciatívou Európskej komisie pod vedením Jean-Claude Junckera. Za jeho vznikom stojí potreba opätovne naštartovať investície, ktoré vytvoria nové pracovné miesta, ako aj potreba posilniť jednotný trh a podporiť malé a stredné podniky.

Siedmy ročník európskeho ocenenia pre bezbariérové mestá

1.6.2016

Európska komisia spúšťa ďalší ročník súťaže Access City Award 2017. Ide o európske ocenenie pre mestá, ktoré sú prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre starších ľudí.