Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Mladí Európania v Bánovciach

Mladí Európania v Bánovciach

13.3.2015

Dňa 11. marca 2015 sa Europe Direct Trenčín prezentovalo na základnej škole Školská v Bánovciach nad Bebravou.

VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV O ŠKOLENIE ŠKOLITEĽOV PRE OBLASŤ MLÁDEŽE V RADE EURÓPY

3.3.2015

Oddelenie mládeže Rady Európy pristupuje k realizácii školenia školiteľov v oblasti neformálneho vzdelávania mladých ľudí s cieľom zvýšiť kvalitu mládežníckych aktivít Rady Európy a podporiť tým uznávanie práce s mládežou a neformálne vzdelávanie.

EÚ nástroj na učenie cudzích jazykov

3.3.2015

Projekt s názvom Babbel zastrešuje kurzy cudzieho jazyka a je v súčasnosti považovaný za veľmi efektívny, nakoľko kurzy sú vytvorené špecializovaným tímom profesionálnych lingvistov, pedagógov a autorov.
Zapojte sa do vedomostnej súťaže "Mladý Európan 2015"

Zapojte sa do vedomostnej súťaže "Mladý Európan 2015"

2.3.2015

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok jubilejný - už desiaty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.

Energetická únia: bezpečná, udržateľná, konkurencieschopná, cenovo dostupná energia pre všetkých Európanov

25.2.2015

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič dnes oficiálne predstavil koncept Energetickej únie.

EÚ investuje vyše 154 miliónov EUR na riešenie kľúčových cezhraničných problémov v Poľsku a na Slovensku

20.2.2015

Európska komisia schválila nový medziregionálny program „Interreg“ pre Slovensko a Poľsko, ktorý sa bude financovať z regionálnych investičných prostriedkov EÚ.

Čo pre TEBA znamená zjednotená Európa? – Súťaž videonahrávok

18.2.2015

Rozšírením EÚ sa v Európe odstránili bariéry a kontinent sa zjednotil okolo spoločných cieľov a hodnôt svojich obyvateľov.

Zelená pre program Rozvoj vidieka na Slovensku

17.2.2015

Program rozvoja vidieka na Slovensku (PRV), ktorý Európska komisia oficiálne schválila 13.2.2015, načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú k dispozícii počas sedemročného obdobia od roku 2014 do roku 2020 (1 545 miliónov EUR z rozpočtu EÚ a 534 miliónov EUR z vnútroštátnych finančných prostriedkov).

Podľa zimnej ekonomickej prognózy sa vyhliadky zlepšili, no riziká pretrvávajú

6.2.2015

Po prvýkrát od roku 2007 majú ekonomiky všetkých členských štátov Európskej únie podľa očakávaní tento rok začať opäť rásť.

Valentínska InstaSúťaž

6.2.2015

Valentín už dávno nie je iba o zamilovaných párikoch.