Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Rozpočet EÚ: InvestEU má podporiť tvorbu pracovných miest, rast a inovácie v Európe

6.6.2018

Komisia navrhuje v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 vytvoriť Program InvestEU s cieľom zlúčiť množstvo aktuálne dostupných finančných programov a rozšíriť úspešný model Investičného plánu pre Európu, tzv. Junckerovho plánu.

Viac peňazí na prepájanie Európanov vďaka vysokovýkonnej infraštruktúre

6.6.2018

Medzi ďalšie návrh v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ patrí návrh na obnovenie Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility - CEF). Konkrétne sa plánuje vyčleniť 42,3 miliardy eur na podporu investícií do európskych sietí infraštruktúry v oblasti dopravy (30,6 miliardy eur), energetiky (8,7 miliardy eur) a digitálnych technológií (3 miliardy eur).

9,2 mld. EUR na vôbec prvý digitálny program

6.6.2018

Európska komisia dnes predložila návrh na vytvorenie vôbec prvého programu Digitálna Európa. Vďaka investíciám 9,2 miliardy EUR tak bude môcť budúci rozpočet EÚ reagovať na pribúdajúce digitálne výzvy.

Rozpočet EÚ: 16 miliardový vesmírny program má podporiť vedúce postavenie EÚ vo vesmíre po roku 2020

6.6.2018

V rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu EÚ, Európska komisia navrhuje vyčleniť 16 miliárd eur na roky 2021-2027 na ďalší rozvoj európskeho vesmírneho programu.

Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020

1.6.2018

Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje zmodernizovať a zjednodušiť spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP).

Nové nástroje na posilnenie hospodárskej a menovej únie v Európe

31.5.2018

Komisia dnes oznámila svoj zámer vytvoriť v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 program na podporu reforiem a európsky nástroj stabilizácie investícií.

Posilnenie sociálneho rozmeru

30.5.2018

Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ navrhuje ďalej posilniť sociálny rozmer Únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ktorý je novou verziou Európskeho sociálneho fondu, ako aj prostredníctvom posilneného a účinnejšieho Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF).

181 miliónov EUR na posilnenie boja proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ

30.5.2018

Komisia navrhuje, aby sa v dlhodobom rozpočte EÚ vyčlenilo 181 mil. EUR na podporu členských štátov v ich boji proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ.

Dvojnásobný rozpočet pre Erasmus

30.5.2018

Na sedemročné obdobie 2021 – 2027 navrhuje Európska komisia zdvojnásobiť rozpočet programu Erasmus na 30 miliárd EUR (pôvodný je na úrovni 14,7 miliardy EUR).

Posilňovanie kultúrnych a kreatívnych sektorov v Európe

30.5.2018

Európska komisia navrhuje v budúcom rozpočte zvýšiť objem finančných prostriedkov aj na program Kreatívna Európa (program na koordinovanú a konštruktívnu podporu európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov, ako aj audiovizuálnych diel v celej EÚ) na 1,85 mld. EUR.