Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Vízová politika podporujúca hospodársky rast v EÚ

13.11.2012

V prijatom strategickom oznámení Komisia skúma, akým spôsobom by vykonávanie a vývoj spoločnej vízovej politiky mohli pomôcť rastu v EÚ zjednodušením možností cestovania pre návštevníkov z tretích krajín, ktorí by chceli navštíviť EÚ.

Jesenná prognóza na roky 2012 – 2014: Situácia je aj naďalej zložitá

13.11.2012

Krátkodobý výhľad pre hospodárstvo EÚ zostáva nestabilný, ale v roku 2013 sa počíta s postupným obnovením rastu HDP a v roku 2014 s jeho ďalším posilnením.

Oblasť klímy: Komisia navrhuje významné zníženie emisií fluórovaných plynov ovplyvňujúcich otepľovanie ovzdušia

13.11.2012

Predložením návrhu na významné zníženie emisií fluórovaných plynov (F-plynov) dnes Európska komisia urobila významný krok smerom k dlhodobým klimatickým cieľom.
Európska únia si Nobelovu cenu zaslúži!

Európska únia si Nobelovu cenu zaslúži!

13.11.2012

Pozývame Vás na debatu, ktorá sa uskutoční dňa 19. novembra 2012 o 17:00h v Steps clube, Sládkovičova 6, Trenčín.

Európska únia si Nobelovu cenu zaslúži!

13.11.2012

Pozývame Vás na debatu dňa 19. novembra 2012 o 17:00h do Steps Club, Sládkovičova 6, Trenčín.

CARS 2020: Akčný plán pre silný, konkurencieschopný a udržateľný automobilový priemysel v Európe

9.11.2012

Automobilový priemysel, na ktorý pripadá 12 miliónov pracovných miest, je kľúčovým faktorom pre dosiahnutie prosperity a vytváranie pracovných miest v Európe.
Open Days 2012 na Úrade TSK 1. deň

Open Days 2012 na Úrade TSK 1. deň

8.11.2012

Europe Direct Trenčín v dňoch 05. - 06. novembra 2012 zorganizoval už štvrtý ročník podujatia Open Days na Úrade TSK.
Open Days 2012 na Úrade TSK 2. deň

Open Days 2012 na Úrade TSK 2. deň

8.11.2012

Druhý deň podujatia bol, čo sa týka priebehu podujatie Open Days, podobný tomu predchádzajúcemu.

Digitálna agenda: rozhodnutie Komisie otvára cestu pre technológie 4G v Európe

5.11.2012

Európska komisia rozhodla o sprístupnení dodatočných 120 MHz z frekvenčného spektra pre technológie 4G (akou je napríklad LTE - Long Term Evolution) v pásme 2 GHz. Toto pásmo v súčasnosti využívajú výlučne bezdrôtové komunikačné systémy UMTS (teda systémy univerzálnej mobilnej telekomunikačnej služby), známe aj ako siete 3G.
Informačné fórum pre stredoškolákov

Informačné fórum pre stredoškolákov

29.10.2012

Dňa 25. októbra 2012 sa v spoločenskej sále MsKS v Novom Meste nad Váhom konalo informačné fórum pre stredoškolákov. Svoju činnosť mladým do 25 rokov predstavovali rôzne organizácie a firmy.