Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Akú chceme Európu?

1.10.2013

Podpredseda EK Maroš Šefčovič bude diskutovať s občanmi v Košiciach.
Európsky deň jazykov s Europe Direct

Európsky deň jazykov s Europe Direct

26.9.2013

Chceš si čítať anglicky, nemecky, francúzsky,španielsky prípadne v inom úradnom jazyku EÚ z parádnej čítačky kníh značky KINDLE?

25 rokov bystrého umu: EÚ oceňuje mladých vedcov

26.9.2013

Najlepší mladí vedci Európy sa dnes stretli v Prahe na 25. ročníku súťaže EÚ pre mladých vedcov (EUCYS).

Veda je zábava: 27. septembra oslávi 300 miest v 33 krajinách noc výskumníkov

25.9.2013

Výskumníci dokážu skutočne neuveriteľné veci.

Správa o pokroku pri vytváraní EVP: „jednotný trh“ pre výskum sa priblížil, ale ešte nie je realitou

24.9.2013

Európska komisia predstavila prvú obsiahlu analýzu stavu „jednotného trhu“ pre výskum, teda Európskeho výskumného priestoru (EVP).

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2013 V BRATISLAVE

24.9.2013

Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa bude 26. septembra od rána oslavovať.
Podujatie „Poznaj iných, spoznáš sám seba!“

Podujatie „Poznaj iných, spoznáš sám seba!“

24.9.2013

Dňa 20.09. 2013 sa na Námestí slobody v Prievidzi konal 5. ročník podujatia „Poznaj iných, spoznáš sám seba!“ – deň s mládežou mesta.

Spoločné hranice zbližujú: oslava Európskej územnej spolupráce

18.9.2013

Cezhraničné, nadnárodné a medziregionálne projekty a programy v rámci regionálnej politiky EÚ a najmä to, aká je ich hodnota pre obce, regióny a členské štáty, patrí medzi ústredné témy tohto týždňa.

Zamestnanosť: európsky monitor voľných pracovných miest jasne odráža rastúci počet pracovných príležitostí v sektore zdravotnej starostlivosti

10.9.2013

Najnovší európsky monitor voľných pracovných miest (EVM), ktorý práve uverejnila Európska komisia, potvrdzuje zvyšujúci sa dopyt po pracovnej sile v sektore zdravotníckej starostlivosti.

Životné prostredie: nové opatrenie EÚ na ochranu biodiverzity pred problémovými inváznymi druhmi

10.9.2013

Európska komisia navrhla nový právny predpis na prevenciu pred rýchlo rastúcou hrozbou, ktorú predstavujú invázne druhy, a na jej reguláciu.