Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Znie pieseň Závrskou dolinou

Znie pieseň Závrskou dolinou

5.9.2013

Dňa 31. augusta 2013 sa konal 14. ročník kultúrneho podujatia pod názvom Znie pieseň Závrskou dolinou, ktoré sa konalo vo vonkajšom areáli domu v Závrskej.

Nenechajte si ujsť príležitosť a zapojte sa do obľúbenej prekladateľskej súťaže EÚ pre stredoškolských študentov

4.9.2013

Opäť je tu čas, keď sa stredné školy môžu na adrese ec.europa.eu/translatores prihlásiť do každoročnej prekladateľskej súťaže EÚ pre stredoškolských študentov „Juvenes Translatores“.

Európska komisia hľadá „hlavné mesto inovácií“

4.9.2013

Európska komisia začala hľadať prvé európske hlavné mesto inovácií, tzv. „iCapital“.

Digitálna agenda: projekt, ktorý financuje EÚ, využíva na kontrolu petrochemických kontajnerov namiesto ľudí roboty

4.9.2013

Európska komisia spolu s konzorciom desiatich európskych spoločností pod vedením spoločnosti Shell začína projekt PETROBOT na vývin robotov, ktoré môžu nahradiť ľudí pri inšpekciách tlakových nádob a cisterien používaných vo veľkej miere v oblasti ropného, plynárenského a petrochemického priemyslu.

Podpora podnikania v zahraničí

4.9.2013

Voľne prístupná príručka ponúka prehľad podorných služieb pre malé a stredné podniky, ktoré chcú rozšíriť aktivity na trhy mimo Európskej únie.

Európske témy na výstave AGROKOMPLEX 2013

19.8.2013

Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava AGROKOMPLEX 2013, ktorá sa začína už vo štvrtok 22. augusta, ponúkne slovenským poľnohospodárom aj najnovšie informácie z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
Fotografická súťaž Euroobčan 2013

Fotografická súťaž Euroobčan 2013

16.8.2013

Európska komisia vyhlásila rok 2013 za Európsky rok občanov. Pri tejto príležitosti informačné centrum Europe Direct Trenčín vyhlasuje fotosúťaž o najlepšie fotografie zachytávajúce euroobčana.

Zrýchlenie a zjednodušenie poskytovania podpory z Fondu solidarity EÚ po katastrofách

7.8.2013

Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn predložil návrh reformy Fondu solidarity EÚ.
Európsky deň v jazykovej agentúre English is easy

Európsky deň v jazykovej agentúre English is easy

7.8.2013

Lektori z jazykovej školy English is easy v Trenčíne pripravili deťom denný európsky kemp dňa 15. júla 2013 na ktorom mohlo spolupracovať aj Europe Direct Trenčín.
Hudobný festival Bažant Pohoda 2013

Hudobný festival Bažant Pohoda 2013

6.8.2013

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku bolo už po piatykrát partnerom festivalu Pohoda.