Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Európsky deň v jazykovej agentúre English is easy

Európsky deň v jazykovej agentúre English is easy

7.8.2013

Lektori z jazykovej školy English is easy v Trenčíne pripravili deťom denný európsky kemp dňa 15. júla 2013 na ktorom mohlo spolupracovať aj Europe Direct Trenčín.
Hudobný festival Bažant Pohoda 2013

Hudobný festival Bažant Pohoda 2013

6.8.2013

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku bolo už po piatykrát partnerom festivalu Pohoda.

Európa má rada Wi-Fi: nová štúdia odporúča sprístupniť ďalšie frekvencie

5.8.2013

Z novej štúdie Európskej komisie vyplýva, že čoraz viac ľudí sa na internet pripája cez Wi-Fi a tento trend bude narastať.

Bezpečnosť leteckej dopravy: Komisia aktualizovala európsky zoznam zakázaných leteckých spoločností

11.7.2013

Európska komisia po dvadsiaty prvýkrát aktualizovala európsky zoznam leteckých spoločností, ktoré podliehajú zákazu alebo obmedzeniam pri prevádzkovaní letov v rámci Európskej únie, lepšie známy ako „zoznam EÚ týkajúci sa bezpečnosti leteckej prevádzky“.

Európska komisia investuje 600 miliónov EUR do nového výskumu na riešenie preťaženia európskeho vzdušného priestoru

11.7.2013

Európska komisia oznámila vyčlenenie nového finančného balíka v sume 600 miliónov EUR na riešenie preťaženia európskeho vzdušného priestoru.

Komisia zlepšuje práva spotrebiteľov v záujme 120 miliónov dovolenkárov

10.7.2013

Letná sezóna klope na dvere a Európska komisia prostredníctvom zmodernizovania pravidiel EÚ týkajúcich sa balíka dovolenkových služieb prijíma opatrenia v záujme lepšej ochrany dovolenkárov.
Vyžrebovali sme víťazov o lístky na Pohodu!

Vyžrebovali sme víťazov o lístky na Pohodu!

8.7.2013

Dňa 08. júla 2013 sme žrebovali víťazov v súťaži o lístky na festival Pohoda 2013.

196 miliónov EUR z regionálnych fondov na modernizáciu železníc na Slovensku

4.7.2013

Európska komisia schválila investíciu vo výške 196.5 miliónov EUR z kohézneho fondu na modernizáciu kľúčovej železničnej trate v Trenčianskom regióne, ktorá je súčasťou siete TEN-T.

Životné prostredie a klíma: Komisia poskytne 281,4 mil. EUR na nové projekty v oblasti životného prostredia a klímy

3.7.2013

Európska komisia schválila financovanie 248 nových projektov v rámci nástroja LIFE+, ktorý je fondom Európskej únie pre životné prostredie.

Politická dohoda o novom smerovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

1.7.2013

Európsky parlament, Rada ministrov EÚ a Európska komisia dospeli k dohode o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013.