Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Prianie od Europe Direct Trenčín

Prianie od Europe Direct Trenčín

20.12.2012

Krásne Vianoce a šťastný nový rok Vám praje informačné centrum Europe Direct Trenčín!

Európska komisia podniká kroky na ochranu podnikov pred marketingovými podvodmi

18.12.2012

Európska komisia predstavila rad opatrení na riešenie otázky marketingových podvodov, ako sú napríklad praktiky podvodných adresárových spoločností.

Správa o mechanizme varovania: základ pre makroekonomické úpravy v EÚ

18.12.2012

Európska komisia zverejnením správy o mechanizme varovania otvorila druhý ročný cyklus postupu pri makroekonomických nerovnováhach na rok 2013.

Koncepcia rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únie: spustenie celoeurópskej diskusie

29.11.2012

Európska komisia prijala koncepciu rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únie, ktorá ponúka víziu silnej a stabilnej štruktúry vo finančnej, fiškálnej, ekonomickej a politickej oblasti.

Ročný prieskum rastu na rok 2013 stanovuje kurz smerom k oživeniu

29.11.2012

Európska komisia prijala ročný prieskum rastu na rok 2013, v ktorom sa stanovuje päť priorít zameraných na usmernenie členských štátov na ceste z krízy k obnovenému rastu.

Správa o mechanizme varovania: základ pre makroekonomické úpravy v EÚ

29.11.2012

Európska komisia zverejnením správy o mechanizme varovania otvorila druhý ročný cyklus postupu pri makroekonomických nerovnováhach na rok 2013.

Životné prostredie: významný deň pre prírodu v Európe

27.11.2012

Do sústavy Natura 2000 pribudlo takmer 25 000 km2 prírodnej plochy nevyčísliteľnej hodnoty.

Zamestnanosť: Komisia zlepšuje sieť EURES pre pracovnú mobilitu

27.11.2012

Európska komisia prijala rozhodnutie týkajúce sa modernizácie a zlepšenia siete EURES, čo je sieť pre vyhľadávanie zamestnania v celej EÚ.

Cestovanie bez víz: Pokrok, no stále je čo riešiť

27.11.2012

Do akej miery si krajiny mimo EÚ plnia svoje záväzky pokiaľ ide o uplatňovanie bezvízového styku voči občanom EÚ?

Súťaž mladých prekladateľov: sily si zmeria viac ako 3 000 stredoškolákov

27.11.2012

Viac ako 3 000 stredoškolákov z celej Európy sa zajtra zúčastní prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores (z lat. mladí prekladatelia), ktorú každoročne od roku 2007 organizuje Európska komisia.