Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Komisár Johannes Hahn navštívil Grécko, aby podporil využívanie regionálnych fondov ako nástroja na hospodárske oživenie

22.10.2012

Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn dnes pri návšteve Grécka predstaví najúčinnejší spôsob využívania regionálnych fondov EÚ na posilnenie rastu v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca EÚ.

Bezpečnosť spotrebiteľov – informácie z celého sveta o stiahnutí výrobkov z trhu dostupné vďaka niekoľkým kliknutiam!

22.10.2012

V Bruseli bol do života uvedený nový medzinárodný portál, ktorý umožní orgánom na celom svete vymieňať si informácie o nebezpečných výrobkoch, ktoré boli stiahnuté z trhu.
Banková únia pomôže zachrániť Európu

Banková únia pomôže zachrániť Európu

19.10.2012

Dňa 18. októbra 2012 sa konala na tradičnom mieste ďalšia debata Cafe Európa na zaujímavú tému s názvom: Banková únia pomôže zachrániť Európu.

Vnútrozemské vodné cesty a ochrana prírody: nové usmernenia

18.10.2012

Komisia práve vydáva nové usmernenia o vnútrozemskej vodnej doprave a ochrane prírody s cieľom pomôcť tomuto dôležitému odvetviu pri uplatňovaní environmentálnych právnych predpisov EÚ.
Europe Direct Trenčín vyhlasuje FOTOSÚŤAŽ

Europe Direct Trenčín vyhlasuje FOTOSÚŤAŽ

17.10.2012

Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Pri tejto príležitosti informačné centrum Europe Direct Trenčín vyhlasuje fotosúťaž o najlepšie fotografie zachytávajúce starnutie, medzigeneračné vzťahy a solidaritu.
Pozvánka na októbrovú debatu Cafe Európa

Pozvánka na októbrovú debatu Cafe Európa

16.10.2012

Pozývame Vás na októbrovú debatu Cafe Európa na tému: Banková únia pomôže zachrániť Európu!

Z hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu vyplýva, že členské štáty zlepšili svoje výsledky

10.10.2012

V súčasnom období krízy zohráva kľúčovú úlohu v úsilí oživiť hospodárstvo v Európe jednotný trh.

Oblasť klímy: Komisia hľadá riešenia na ochranu klímy spolu s podnikateľmi, ochranárskymi skupinami a vysokými školami

10.10.2012

Európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová v spolupráci s vyše 70 organizáciami z celej Európy spustila celoeurópsku informačnú kampaň.

Digitálna agenda: významné banky, telekomunikačné spoločnosti a orgány verejnej správy spoločne nacvičujú obranu proti celoeurópskemu kybernetickému útoku

5.10.2012

Stovky expertov v oblasti kybernetickej bezpečnosti z celej EÚ dnes testujú svoju pripravenosť na kybernetické útoky počas jednodňovej celoeurópskej simulácie.

Ceny za podporu podnikania: Zoznam nominovaných na najlepšie podnikateľské politiky

5.10.2012

Nominované projekty na Európsku cenu za podporu podnikania (European Enterprise Promotion Awards, EEPA) pomáhajú ľuďom zakladať a rozvíjať podniky: technologické alebo tradičné, miestne alebo medzinárodné.