Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Komisia hľadá podnety na zlepšenie vymáhania cezhraničných pohľadávok spotrebiteľov

21.3.2013

Európska komisia začala verejné konzultácie o tom, ako zlepšiť prístup k výkonu práva pre spotrebiteľov a malé podniky v drobných cezhraničných sporoch.

Životné prostredie: Komisia usmerňuje členské štáty na ceste k udržateľnému nakladaniu s odpadom

21.3.2013

Každý európsky občan vyprodukuje každý rok viac ako 500 kilogramov komunálneho odpadu, pričom viac ako tretina z neho putuje rovno na skládku.
Európa, chcem ti niečo povedať

Európa, chcem ti niečo povedať

21.3.2013

Fotografická súťaž organizovaná skupinou SES vo Výbore regiónov.
Aj ty môžeš zmeniť svet!

Aj ty môžeš zmeniť svet!

15.3.2013

Pozývame Vás na debatu Cafe Európa dňa 21.03.2013 o 17:00h v STEPS Clube v Trenčíne na tému: "Aj ty môžeš zmeniť svet!" Príďte debatovať o aktívnom občianstve!

Malé a stredné podniky: ničivý trend oneskorených platieb by sa od 16. marca mal stať minulosťou

14.3.2013

Každý deň v Európe krachujú desiatky malých a stredných podnikov, pretože ich faktúry neboli uhradené.

Komisia navrhuje nové opatrenia na posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave

14.3.2013

Európska komisia oznámila súbor opatrení s cieľom zabezpečiť pre cestujúcich v leteckej doprave nové a lepšie práva na informácie, starostlivosť a presmerovanie, keď uviaznu na letisku.

Rastúci nelegálny obchod s drogami v EÚ ako dôsledok krízy

14.3.2013

Podľa výsledkov štúdie, ktorú uverejnila Európska komisia, sa očakáva, že hospodárska kríza bude mať veľký vplyv na trh s drogami, napríklad prostredníctvom nárastu dopytu po nelegálnych drogách.
Zapojte sa do vedomostnej súťaže "Mladý Európan 2013"

Zapojte sa do vedomostnej súťaže "Mladý Európan 2013"

11.3.2013

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už ôsmy ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.

V celej EÚ nadobudol účinnosť zákaz testovania kozmetiky na zvieratách

11.3.2013

Dnešným dňom vypršala posledná z lehôt, ktorými sa v Európe postupne ukončuje testovanie kozmetických výrobkov na zvieratách.

EÚ dáva 144 miliónov EUR na nový výskum v oblasti zriedkavých chorôb

28.2.2013

Európska komisia, v deň zriedkavých chorôb 2013, oznámila poskytnutie ďalších finančných prostriedkov vo výške 144 miliónov EUR na 26 výskumných projektov v oblasti zriedkavých chorôb.