Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

20-roční vyjadrite svoj pohľad na EÚ v súťaži kreativity

20-roční vyjadrite svoj pohľad na EÚ v súťaži kreativity

15.6.2012

Európska komisia spustením súťaže kreativity vyzýva všetkých 20-ročných Európanov ku kreativite a vyjadreniu svojho pohľadu na jednotný trh.

Bude vaše mesto Európskym hlavným zeleným mestom na rok 2015?

15.6.2012

Komisia vyhlásila súťaž v snahe nájsť mesto, ktoré získa titul Európske hlavné zelené mesto na rok 2015.

Práva cestujúcich: nespravodlivé odmietnutia prepravy stále problémom pre zdravotne postihnutých cestujúcich leteckou dopravou, konštatuje Komisia

15.6.2012

Mnohí zdravotne postihnutí cestujúci alebo cestujúci so zníženou pohyblivosťou pri cestovaní leteckou dopravou stále čelia problémom v podobe neopodstatneného odmietnutia ich prepravy alebo nespravodlivých požiadaviek.
Šikovní Európania na Umeleckej škole v Trenčíne

Šikovní Európania na Umeleckej škole v Trenčíne

10.6.2012

Dňa 05. júna 2012 a 07. júna 2012 sa Europe Direct Trenčín so svojimi aktivitami predstavilo na Umeleckej škole v Trenčíne.

Väčší rast prostredníctvom lepšej správy jednotného trhu a posilnenia služieb

8.6.2012

Jednotný trh je kľúčovou hybnou silou hospodárskeho rastu.

Energia z obnoviteľných zdrojov: Komisia potvrdila integráciu trhu a potrebu rastu po roku 2020

8.6.2012

Európska únia sa zaviazala dosiahnuť do roku 2020 20 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Nové opatrenia krízového riadenia s cieľom zamedziť budúcim záchranným balíčkom pre banky

8.6.2012

Finančná kríza poukázala na to, že pripravenosť verejných orgánov v otázke konania voči bankám pôsobiacim na dnešnom globálnom trhu, ktoré sa stretávajú s ťažkosťami, je zlá.

Nový portál Transparentnosť ponúka jednotný prístup k otvorenému rozhodovaniu Komisie

8.6.2012

Bol spustený nový webový portál Transparentnosť, prostredníctvom ktorého bude prijímanie rozhodnutí v rámci Komisie pre občanov otvorenejšie a dostupnejšie ako kedykoľvek predtým.

Právo na informácie pri zatknutí je v celej EÚ právnou normou

8.6.2012

„Máte právo na … - Písomné poučenie o právach“. V úradnom vestníku – zbierke zákonov EÚ – bol uverejnený nový právny predpis na zabezpečenie práva obvinených osôb na informácie počas trestného konania v celej Európskej únii.

V Európe klesla miera predčasného ukončenia školskej dochádzky a zvýšil sa počet absolventov vysokoškolského vzdelávania, je však potrebné ďalšie úsilie

7.6.2012

Podľa údajov zverejnených Eurostatom za rok 2011 členské štáty musia zvýšiť svoje úsilie, ak chcú dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania, t. j. znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky na menej ako 10 % a zvýšiť podiel mladých ľudí s univerzitným vzdelaním na minimálne 40 %.