Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Ročný prieskum rastu na rok 2013 stanovuje kurz smerom k oživeniu

29.11.2012

Európska komisia prijala ročný prieskum rastu na rok 2013, v ktorom sa stanovuje päť priorít zameraných na usmernenie členských štátov na ceste z krízy k obnovenému rastu.

Správa o mechanizme varovania: základ pre makroekonomické úpravy v EÚ

29.11.2012

Európska komisia zverejnením správy o mechanizme varovania otvorila druhý ročný cyklus postupu pri makroekonomických nerovnováhach na rok 2013.

Životné prostredie: významný deň pre prírodu v Európe

27.11.2012

Do sústavy Natura 2000 pribudlo takmer 25 000 km2 prírodnej plochy nevyčísliteľnej hodnoty.

Zamestnanosť: Komisia zlepšuje sieť EURES pre pracovnú mobilitu

27.11.2012

Európska komisia prijala rozhodnutie týkajúce sa modernizácie a zlepšenia siete EURES, čo je sieť pre vyhľadávanie zamestnania v celej EÚ.

Cestovanie bez víz: Pokrok, no stále je čo riešiť

27.11.2012

Do akej miery si krajiny mimo EÚ plnia svoje záväzky pokiaľ ide o uplatňovanie bezvízového styku voči občanom EÚ?

Súťaž mladých prekladateľov: sily si zmeria viac ako 3 000 stredoškolákov

27.11.2012

Viac ako 3 000 stredoškolákov z celej Európy sa zajtra zúčastní prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores (z lat. mladí prekladatelia), ktorú každoročne od roku 2007 organizuje Európska komisia.
Európska únia si Nobelovu cenu zaslúži!

Európska únia si Nobelovu cenu zaslúži!

23.11.2012

Dňa 19. novembra 2012 sa konala na tradičnom mieste ďalšia debata Cafe Európa na zaujímavú tému s názvom: Európska únia si Nobelovu cenu zaslúži!

Vízová politika podporujúca hospodársky rast v EÚ

13.11.2012

V prijatom strategickom oznámení Komisia skúma, akým spôsobom by vykonávanie a vývoj spoločnej vízovej politiky mohli pomôcť rastu v EÚ zjednodušením možností cestovania pre návštevníkov z tretích krajín, ktorí by chceli navštíviť EÚ.

Jesenná prognóza na roky 2012 – 2014: Situácia je aj naďalej zložitá

13.11.2012

Krátkodobý výhľad pre hospodárstvo EÚ zostáva nestabilný, ale v roku 2013 sa počíta s postupným obnovením rastu HDP a v roku 2014 s jeho ďalším posilnením.

Oblasť klímy: Komisia navrhuje významné zníženie emisií fluórovaných plynov ovplyvňujúcich otepľovanie ovzdušia

13.11.2012

Predložením návrhu na významné zníženie emisií fluórovaných plynov (F-plynov) dnes Európska komisia urobila významný krok smerom k dlhodobým klimatickým cieľom.