Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Väčší rast prostredníctvom lepšej správy jednotného trhu a posilnenia služieb

8.6.2012

Jednotný trh je kľúčovou hybnou silou hospodárskeho rastu.

Energia z obnoviteľných zdrojov: Komisia potvrdila integráciu trhu a potrebu rastu po roku 2020

8.6.2012

Európska únia sa zaviazala dosiahnuť do roku 2020 20 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Nové opatrenia krízového riadenia s cieľom zamedziť budúcim záchranným balíčkom pre banky

8.6.2012

Finančná kríza poukázala na to, že pripravenosť verejných orgánov v otázke konania voči bankám pôsobiacim na dnešnom globálnom trhu, ktoré sa stretávajú s ťažkosťami, je zlá.

Nový portál Transparentnosť ponúka jednotný prístup k otvorenému rozhodovaniu Komisie

8.6.2012

Bol spustený nový webový portál Transparentnosť, prostredníctvom ktorého bude prijímanie rozhodnutí v rámci Komisie pre občanov otvorenejšie a dostupnejšie ako kedykoľvek predtým.

Právo na informácie pri zatknutí je v celej EÚ právnou normou

8.6.2012

„Máte právo na … - Písomné poučenie o právach“. V úradnom vestníku – zbierke zákonov EÚ – bol uverejnený nový právny predpis na zabezpečenie práva obvinených osôb na informácie počas trestného konania v celej Európskej únii.

V Európe klesla miera predčasného ukončenia školskej dochádzky a zvýšil sa počet absolventov vysokoškolského vzdelávania, je však potrebné ďalšie úsilie

7.6.2012

Podľa údajov zverejnených Eurostatom za rok 2011 členské štáty musia zvýšiť svoje úsilie, ak chcú dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania, t. j. znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky na menej ako 10 % a zvýšiť podiel mladých ľudí s univerzitným vzdelaním na minimálne 40 %.
V Tatrách sa skončil Mladý Európan 2012, víťazstvo putuje do Spišskej Novej Vsi

V Tatrách sa skončil Mladý Európan 2012, víťazstvo putuje do Spišskej Novej Vsi

4.6.2012

V kongresovej sále Hotela Patria vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese sa počas víkendu konal už siedmy ročník vedomostnej súťaže pre stredoškolských študentov Mladý Európan.

Životné prostredie: Nové metódy posudzovania toxických chemických zmesí

30.5.2012

Komisia sa zaväzuje, že urobí všetko preto, aby boli prípadné riziká spojené s chemickými zmesami riadne zohľadňované a posudzované. Dennodenne sme vystavení zmesiam chemických látok a tieto kombinácie nám môžu uškodiť, pričom jednotlivé látky nám neškodia.

Návrh týkajúci sa systému Eurodac: dokončenie spoločného európskeho azylového systému

30.5.2012

V roku 2011 dostalo 27 členských štátov EÚ viac ako 300 000 žiadostí o azyl, čo predstavuje nárast o 16,2 % v porovnaní s rokom 2010.

Komisia určila ďalšie kroky na podporu stability, rastu a zamestnanosti

30.5.2012

Európska komisia prijala súbor odporúčaní týkajúcich sa rozpočtových opatrení a hospodárskych reforiem zameraných na posilnenie finančnej stability, podporu rastu a tvorbu pracovných miest v EÚ.