Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Banková únia pomôže zachrániť Európu

Banková únia pomôže zachrániť Európu

19.10.2012

Dňa 18. októbra 2012 sa konala na tradičnom mieste ďalšia debata Cafe Európa na zaujímavú tému s názvom: Banková únia pomôže zachrániť Európu.

Vnútrozemské vodné cesty a ochrana prírody: nové usmernenia

18.10.2012

Komisia práve vydáva nové usmernenia o vnútrozemskej vodnej doprave a ochrane prírody s cieľom pomôcť tomuto dôležitému odvetviu pri uplatňovaní environmentálnych právnych predpisov EÚ.
Europe Direct Trenčín vyhlasuje FOTOSÚŤAŽ

Europe Direct Trenčín vyhlasuje FOTOSÚŤAŽ

17.10.2012

Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Pri tejto príležitosti informačné centrum Europe Direct Trenčín vyhlasuje fotosúťaž o najlepšie fotografie zachytávajúce starnutie, medzigeneračné vzťahy a solidaritu.
Pozvánka na októbrovú debatu Cafe Európa

Pozvánka na októbrovú debatu Cafe Európa

16.10.2012

Pozývame Vás na októbrovú debatu Cafe Európa na tému: Banková únia pomôže zachrániť Európu!

Z hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu vyplýva, že členské štáty zlepšili svoje výsledky

10.10.2012

V súčasnom období krízy zohráva kľúčovú úlohu v úsilí oživiť hospodárstvo v Európe jednotný trh.

Oblasť klímy: Komisia hľadá riešenia na ochranu klímy spolu s podnikateľmi, ochranárskymi skupinami a vysokými školami

10.10.2012

Európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová v spolupráci s vyše 70 organizáciami z celej Európy spustila celoeurópsku informačnú kampaň.

Digitálna agenda: významné banky, telekomunikačné spoločnosti a orgány verejnej správy spoločne nacvičujú obranu proti celoeurópskemu kybernetickému útoku

5.10.2012

Stovky expertov v oblasti kybernetickej bezpečnosti z celej EÚ dnes testujú svoju pripravenosť na kybernetické útoky počas jednodňovej celoeurópskej simulácie.

Ceny za podporu podnikania: Zoznam nominovaných na najlepšie podnikateľské politiky

5.10.2012

Nominované projekty na Európsku cenu za podporu podnikania (European Enterprise Promotion Awards, EEPA) pomáhajú ľuďom zakladať a rozvíjať podniky: technologické alebo tradičné, miestne alebo medzinárodné.

DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2012: Obhajoba regionálnej politiky EÚ a európskeho rastového fondu

5.10.2012

Najväčšie výročné podujatie vo svete regionálnej a mestskej politiky slávi svoje desiate narodeniny v kritickom období.

Predchádzanie úpadku prostredníctvom riešenia problematiky oneskorených platieb

5.10.2012

Platobná neschopnosť vedie v EÚ k strate 450 000 pracovných miest a výška nezaplatených dlhov dosahuje 23,6 miliardy EUR ročne.